Bidrag och stöd för pensionärsverksamhet

Projektbidrag

Projektbidraget är till för att föreningen ska ha möjlighet att pröva ny verksamhet eller utöka sin verksamhet under en begränsad tid.

Bidrag till projektverksamhet fördelas efter prövning av varje enskild ansökan. Som projektverksamhet räknas:

  • Tidsbegränsade insatser som inte kan finansieras inom föreningens budget.
  • Insatser som inte är att betrakta som föreningens reguljära verksamhet, men som kan fortsätta i denna efter projektets slut.
  • Insatser av social karaktär
  • Utveckling av brukarinflytande.

Ansökan om projektbidrag

Projektbidrag kan sökas när som helst under pågående verksamhetsår.

Du kan ansöka om projektbidrag på två sätt. Du kan antingen skicka in din ansökan via vår e-tjänst direkt på nätet eller fylla i en blankett som du sedan postar in till oss.

Då en förening består av flera sektioner är det huvudföreningen som ska ansöka om bidraget. En förening som är organiserad i kretsar och avdelningar ska söka bidrag via sin krets eller sin avdelning.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation.

Ansök om projektbidrag via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om projektbidrag via post så fyller du i blanketten ”Ansökan om projektbidrag” och skickar till:

Ansökan projektbidrag.docx

Vård- och omsorgsförvaltningen
Järnvägsgatan 4
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den