Bidrag och stöd för pensionärsverksamhet

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är till för att underlätta finansieringen av föreningens ordinarie verksamhet.

Bidragets storlek grundar sig på antalet medlemmar i senaste årsredovisningen. Med medlem menas den som vid senast avslutat verksamhetsår var registrerad som medlem och boende i Karlstad samt har erlagt av föreningen fastställd medlemsavgift, dock lägst 100 kronor/år. Bidraget gäller för det år det utbetalas men grundar sig på uppgifter för föregående verksamhetsår.

Ansökan om verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag söks årligen och ansökan ska vara inne senast den 1 november för nästkommande år.

Du kan ansöka om verksamhetsbidrag på två sätt. Du kan antingen skicka in dina ansökshandlingar via vår e-tjänst direkt på nätet eller fylla i en blankett som du sedan postar in till oss tillsammans med de andra ansökningshandlingarna.

Ansökningshandlingarna ska bestå av

  • Ansökan
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan och budget för innevarande år.

Då en förening består av flera sektioner är det huvudföreningen som ska ansöka om bidraget. En förening som är organiserad i kretsar och avdelningar ska söka bidrag via sin krets eller sin avdelning.

Ansök via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. E-tjänsten kräver att du som fyller i ansökan har e-legitimation. Du kan välja att bifoga handlingarna direkt i e-tjänsten eller skicka dem separat via post.

Ansök om verksamhetsbidrag via e-tjänst

Ansök via blankett

För att ansöka om verksamhetsbidrag via post så fyller du i blanketten ”Ansökan om verksamhetsbidrag” och skickar den tillsammans med de andra ansökningshandlingarna till:

Ansökan om verksamhetsbidrag.doc

Vård- och omsorgsförvaltningen
Järnvägsgatan 4
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den