Bidrag och stöd

Verksamhet för personer med funktionsvariationer

Lokala handikappföreningar kan få bidrag från kommunen både för att bedriva sin ordinarie verksamhet och för projektverksamhet. Tio procent av kommunens bidrag till handikappföreningar ska delas ut till projekt.

För att föreningen ska ha rätt till bidrag ska den vara ansluten till en riksorganisation. Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet och vara uppbyggd enligt demokratiska principer. Den ska ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer och hålla årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelserna godkänns.

Sammanslutningar av föreningar och avdelningar inom samma riksorganisation och med gemensam kretsstyrelse eller motsvarande kan också ha rätt till bidrag.

Kontakt

Monica Fredriksson
Telefon: 054-540 55 12
E-post: monica.fredriksson@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den