Verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Projektbidrag

Projektbidraget är till för att föreningen för personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att pröva ny verksamhet eller utöka sin verksamhet under en begränsad tid.

Bidrag till projektverksamhet fördelas efter prövning av varje enskild ansökan. Som projektverksamhet räknas:

  • Tidsbegränsade insatser som inte kan finansieras inom föreningens budget.
  • Insatser som inte är att betrakta som föreningens reguljära verksamhet, men som kan fortsätta i denna efter projektets slut.
  • Insatser av social karaktär.
  • Utveckling av brukarinflytande.

Ansökan om projektbidrag

Projektbidrag kan sökas när som helst under pågående verksamhetsår. Ansökan görs alltid för ett år i taget. Projekt som pågår längre än tre år betraktas oftast som ordinarie verksamhet. Ansökan sker antingen via e-tjänst eller post.

Då en förening består av flera sektioner är det huvudföreningen som ska ansöka om bidraget. En förening som är organiserad i kretsar och avdelningar ska söka bidrag via sin krets eller sin avdelning.

Ansök om projektbidrag via e-tjänst

För att ansöka via vår e-tjänst så fyller du i dina uppgifter direkt på hemsidan. Vid ansökan via e-tjänst måste hela ansökan fyllas i samtidigt eftersom uppgifterna i din ansökan inte sparas.

Ansök om projektbidrag via e-tjänst

Ansök om projektbidrag via post

För att ansöka om projektbidrag via post så fyller du i blanketten - Ansökan om projektbidrag och skickar den till oss.

Blankett - Ansökan Projektbidrag.pdf

Återrapportering av projekt

Föreningar som tidigare mottagit projektbidrag ska efter avslutat projekt eller i samband med ny ansökan fylla i en återrapportering av projektet och skicka den till oss.

Blankett - Återrapportering Projektbidrag.pdf

Postadress
Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
651 84 KARLSTAD

Uppdaterad den