Lotteritillstånd

Lotteri - en viktig inkomstkälla för föreningar

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs registrering av lotteriet hos kommunen enligt paragraf 9, Spellagen. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Styrelsebeslut om lotteri
2.    Föreningen utser en lotteriföreståndare
3.    Val av lotteri – tillfälligt eller femårigt
4.    Fyll i ansökningsblanketten
5.    Skicka in handlingarna

Ansökan om lotteriregistrering

Följande handlingar ska vara med när ni söker lotteriregistering:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.
  • resultat- och balansräkning för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret

Ansökningsblankett.

Avgifter

Lotteriregistrering

Registreringen gäller i fem år. Avgift: 850 kronor. .

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

Blankett för redovisning av lotteriet

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:

Birgitta Collvin, kultur- och fritidsförvaltningen
telefon 054-540 24 38, fax 054-18 67 84
e-post: birgitta.collvin@karlstad.se

Monica Gundahl, kultur- och fritidsförvaltningen
telefon 054-540 23 88
e-post: monica.gundahl@karlstad.se

Uppdaterad den