Lotteritillstånd

Lotteri - en viktig inkomstkälla för föreningar

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs ett lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Beslut om lotteri
2.    Utse en lotteriföreståndare
3.    Val av lotteri – tillfälligt eller femårigt
4.    Hämta ansökningsblankett för femårigt lotteritillstånd
5.    Skicka in handlingarna

Broschyr – Att tänka på innan ni startar ett lotteri . Broschyren är under uppdatering. 

Ansökan om lotteritillstånd

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Ansök via e-tjänst - femårigt lotteritillstånd

Ansökningsblankett – femårigt lotteritillstånd

Det tillfälliga lotteritillståndet (§16) ansöker du från och med 1 januari 2019 hos Spelinspektionen. 

Avgifter

Femårigt lotteritillstånd

Tillståndet är giltigt i fem år. Avgift: 850 kronor. Denna avgift kan komma att justeras med anledning av att giltighetstiden ändrats från tre till fem år.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

Blankett för redovisning av lotteriet

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:

Lennart Gustafsson, kultur- och fritidsförvaltningen
telefon 054-540 24 37, fax 054-18 67 84
e-post: lennart.gustafsson2@karlstad.se

Birgitta Collvin, kultur- och fritidsförvaltningen
telefon 054-540 24 38, fax 054-18 67 84
e-post: birgitta.collvin@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den