Lotteritillstånd

Lotteri - en viktig inkomstkälla för föreningar

Lotterier har varit en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor genom åren och så är det fortfarande. För att sälja lotter krävs ett lotteritillstånd. Under vissa omständigheter kan ni genomföra ett lotteri utan tillstånd.

Lotteri - steg för steg

1.    Beslut om lotteri
2.    Utse en lotteriföreståndare
3.    Val av lotteri – tillfälligt eller treårigt
4.    Hämta ansökningsblanketter för lotteritillstånd
5.    Skicka in handlingarna

Kortfattad checklista - för dig som funderar på om du behöver lotteritillstånd
Broschyr – Att tänka på innan ni startar ett lotteri

Ansökan om lotteritillstånd

Lämna följande handlingar tillsammans med ansökan:

  • föreningens stadgar
  • verksamhetsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret
  • protokoll från styrelsemötet med beslut om lotteriet.

Ansök via e-jänst - tillfälligt lotteritillstånd

Ansökningsblankett - tillfälligt lotteritillstånd

Ansök via e-tjänst - treårigt lotteritillstånd

Ansökningsblankett – treårigt lotteritillstånd

Avgifter

Tillfälligt lotteritillstånd

Tillståndet är giltigt i tre månader. Avgift: 400 kronor

Treårigt lotteritillstånd

Tillståndet är giltigt i tre år. Avgift: 500 kronor.

Redovisning av lotteriet

Lotteriföreståndarens uppgift är bland annat att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader.

Blankett för redovisning av lotteriet

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Kontaktpersoner

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta:

Lennart Gustafsson, kultur- och fritidsförvaltningen
telefon 054-540 24 37, fax 054-18 67 84
e-post: lennart.gustafsson2@karlstad.se

Birgitta Collvin, kultur- och fritidsförvaltningen
telefon 054-540 24 38, fax 054-18 67 84
e-post: birgitta.collvin@karlstad.se

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den