Marknadsföring

Manus till kulturannonsen

Ditt manus ska skickas in till oss senast på måndag klockan 12.00 den vecka du vill få annonsen införd. Annonsen publiceras i eftertextannonserna i NWT och VF på fredagar.

Så här gör du

Börja med att fylla i fältet Beskrivning nedan. Skriv så kortfattat som möjligt, fältet rymmer ett begränsat antal tecken. All information som du vill ha med i annonsen måste rymmas i det här fältet.

Skicka in ditt manus

Glöm inte att klicka på knappen Skicka längst ned på sidan efter att du har fyllt i formuläret, så att vi får underlaget.

Korrektur

Korrektur på annonsen får du i e-post av Karlstads kommuns kultursamordnare Birgitta Collvin. Korrekturändringar ska du skicka till VF:s annonsavdelning på e-postadress annonsbokning@vf.se, senast på torsdag före klockan 10.00.

Formulär för manus

Beskrivning

Logotyp bifogas (Om vi har din logotype sedan tidigare, välj Nej nedan. Om inte ska du skicka den med e-post till birgitta.collvin@karlstad.se).*


Uppdaterad den