Service till föreningar

Mobil idrottsplats - IP Skogen

IP Skogen är kommunens mobila idrottsplats som innehåller till exempel bord, stolar och läktare. Utrustningen för IP Skogen kan stödberättigade föreningar hyra för olika arrangemang och aktiviteter.

Prislista

Prislistan gäller för samtliga förvaltningar och alla bidragsberättigade föreningar i Karlstads kommun. Bokningsförfrågan görs via e-tjänst här.

Observera! Under juli är det inte möjligt att göra några bokningar. 

Artikel

Pris/styck/tillfälle* 

Antal

Information

Läktare 1000 kronor 3 **
Toalettvagn    500 kronor 2

 

** Tömningsavgift tillkommer, ytterligare information ges vid bokning.

Sekretariatsvagn    500 kronor 1 **
Vattentank (cirka 600 liter)    500 kronor 1 **
Scenvagn 3 000 kronor 1 Inklusive körning.
Bord      30 kronor 25 **
Stolar      10 kronor 150           **
       
Högtalaranläggning    300 kronor 1 **
Talförstärkare för utomhusbruk    200 kronor 1 **
 Flaggstänger  100 kronor  6  *** Utkörning krävs
       
Vid eventuella skador på uthyrningsobjekt Självkostnadspris     
           
* Tillfälle = ett och samma arrangemang.
** Hämtas på Skutberget, 054-540 24 12. Dragkrok på bil krävs vid transport av större föremål.
   
   
*** Utkörningsavgift tillkommer på 650 kronor fast pris inom Karlstads kommun. 

Uppdaterad den