Stipendier och fonder

Britta och Alvar Anils stipendiefond

Syftet med Anilstipendiet är att stimulera och stötta teaterstuderande ungdomar från Värmland. Sista ansökningsdag 1 september. Stipendiet delas ut 6 oktober varje år. 

Vem kan söka stipendiet?

Du som studerar teater, sång eller dans kan söka stipendiet.

Kriterier

  • Du studerar teater, företrädesvis på eftergymnasial nivå. Med teater avses såväl tal som sång och dans
  • Du fyller högst 25 år i år
  • Du är född och/eller uppvuxen i Värmland

Belopp

10 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, personbevis och intyg från utbildningen du går eller ska påbörja. Skriv i ansökan att det är Anilstipendiet du söker.

Tid för ansökan

Senast 1 september ska ansökan vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen.

Skicka ansökan

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Tidigare stipendiater

2018 Siri Bengtén, teater

2017 Anton Myrén, musikalartist

2016 Isabelle Boström, skådespeleri

2015 Hannes Öberg, sång

2014 Cassandra Bjerge, dans

2013 Linn Eriksson, dans

2012 Johan Olsson, sång

Uppdaterad den