Stipendier och fonder

Arbetsstipendium för kulturarbetare

Du som är professionell kulturarbetare kan söka stipendium för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar din konstnärliga utveckling och stärker Karlstads kulturliv.

Vem kan få stöd?

Professionella kulturarbetare som är folkbokförda i Karlstad eller som kommer att vistas i Karlstad för att genomföra något arbete eller projekt.

Kriterier

  • Du ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet
  • Arbetet/projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling
  • Arbetet/projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Belopp

Max 50 000 kronor.

Ansökan

Det här ska ansökan innehålla:

  • beskrivning av din bakgrund som kulturarbetare,
  • för vilket ändamål du söker stipendiet,
  • vilken effekt arbetet/projektet kommer att få för dig själv som utövare samt för Karlstads kulturliv.

Ansök antingen via vår e-tjänst eller via en ansökningsblankett:

Tid för ansökan

Senast 15 februari för aktuellt år.

Skicka ansökan till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den