Stipendier och fonder

Arbetsstipendium för kulturarbetare

Du som är professionell kulturarbetare kan söka stipendium för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar din konstnärliga utveckling och stärker Karlstads kulturliv.

Vem kan få stöd?

Professionella kulturarbetare som är folkbokförda i Karlstad eller som kommer att vistas i Karlstad för att genomföra något arbete eller projekt.

Kriterier

 • Du ska ha högskoleutbildning eller minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet
 • Arbetet/projektet ska bidra till din konstnärliga utveckling
 • Arbetet/projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Belopp

Max 50 000 kronor.

Ansökan

Det här ska ansökan innehålla:

 • beskrivning av din bakgrund som kulturarbetare,
 • för vilket ändamål du söker stipendiet,
 • vilken effekt arbetet/projektet kommer att få för dig själv som utövare samt för Karlstads kulturliv.

Ansök antingen via vår e-tjänst eller via en ansökningsblankett:

Tid för ansökan

Senast 15 februari för aktuellt år.

Kulturarbetare som fått stöd år 2020

 • Ida Eckerwall får 50 000 kronor till deltagande i operafestivalen Opera MAYA i Mexico, och för en Masterclass i Stockholm.
 • Linus Gårdfeldt får 50 000 kronor för färdigställande av ny diktsamling.
 • Tove Klang får 40 000 kronor till dansföreställningen 1 x 1 kvadratmeter.
 • Thomas Christenson får  50 000 kronor till arbetsperiod inför två planerade utställningar 2020 och 2021.
 • Abir Albukhari får 50 000 kronor till Meetings of Minds - en utställning på Konstfrämjandet med kvinnliga konstnärer med olika kulturella bakgrunder. 
 • Mattias Karlsson får 35 000 kronor för att fördjupa kunskapen i alternativa fotoprocesser och framkallningstekniker. 
 • Karin Svedberg får 30 000 kronor för koreografiskt arbete i dansprojektet Imago Dei.
 • Mattias Perez får 45 000 kronor till ett projekt med den sydamerikanska artisten Nano Sternt där de tillsammans skapar musik med inspiration från både Sydamerika och Norden.
 • Annica Berglund får 40 000 kronor till arbete inför planerad separatutställning på Konstfrämjandet hösten 2020.

Skicka ansökan till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den