Stipendier och fonder

Ingeborg och Henric Bäckströms fond för kulturella ungdoms-projekt

Vill du anordna ett kulturellt projekt som vänder sig till ungdomar upp till 25 år kan du söka pengar ur Bäckströms fond.

Vem kan få stöd?

Föreningar, studieförbund och privatpersoner.

Kriterier

  • Ansökan ska avse kulturella projekt i Karlstad
  • Anordnaren ska vara verksam i Karlstad
  • Projektet ska i huvudsak rikta sig till ungdomar upp till 25 år

Belopp

Maxbeloppet är 20 000 kronor per projekt och högst åtta projekt kan få stöd varje år.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en tydlig projektbeskrivning och en fullständig budget.

Tid för ansökan

Senast 1 oktober ska ansökan vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen för projekt som ska genomföras året därpå.

Skicka ansökan

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den