Stipendier och fonder

Karlstads kommuns kultur-stipendium till Gustaf Frödings minne

Kommunens officiella kulturstipendium som du både kan söka själv eller föreslå någon annan till.

Vem kan söka stipendiet?

Du som är "utövare av kulturell verksamhet, verksam i Karlstads kommun eller om särskilda skäl föreligger även med annan anknytning till kommunen. Även grupp/förening kan ifrågakomma".

Belopp

Cirka 100 000 kronor delas oftast av två eller flera mottagare.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska vara skriftlig och grundas på styrkta uppgifter om den föreslagnes/sökandes förtjänster. Det finns ingen särskild blankett utan förslag/ansökan formulerar du fritt för att motivera varför personen/personerna bör få stipendiet. Anknytning till Gustaf Frödings diktning är ingen särskild merit.

Tid för ansökan

Ska vara inkommen till kultur- och fritidsnämnden senast 31 oktober.

Skicka ansökan

Karlstads kommuns kulturstipendium
Kultur- och fritidsnämnden
651 84 Karlstad

Uppdaterad den