Stipendier och fonder

Idrottsstipendium för ungdomar och juniorer

Syftet med stipendiet är att uppmuntra ungdomar som gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Karlstads kommun. Stipendiet delas ut i juni varje år i samband med nationaldagsfirandet.

Idrottsstipendiet för ungdomar och juniorer delas inte ut under 2021.

Vem kan söka stipendiet?

Du kan söka själv eller föreslå någon annan. Den som får stipendiet ska antingen själv ha gjort en bra idrottsprestation eller gjort någon annan viktig insats för idrotten till exempel som ledare. För att kunna få stipendiet måste du bo i Karlstads kommun.

Kriterier

  • Den föreslagne ska ha gjort en bra idrottsprestation eller annan viktig insats för idrotten i Karlstads kommun
  • Insatsen ska vara genomförd under 2019
  • Den föreslagne ska fylla högst 21 år det år stipendiet delas ut

Belopp

5 000 kronor.

Vad ska ansökan innehålla?

En motivering till varför du eller den du föreslår bör få stipendiet samt namn, personnummer och kontaktuppgifter till den som söker. Nominerar du någon annan ska du även uppge ditt eget namn och telefonnummer.

Ansökan eller förslag till mottagare av Karlstads kommuns idrottsstipendium för ungdomar och juniorer 2020.pdf

Tid för ansökan/förslag

Ansökan/förslag ska ha kommit in till oss senast 3 april 2020.

Skicka ansökan/förslag till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den