Stipendier och fonder

Resestipendium för kultur-arbetare

Syftet med resestipendiet är att stödja kulturarbetare som är bosatta och verksamma i Karlstads kommun. Det kan gälla deltagande i olika former av kurser, seminarier, festivaler och studieresor.

Vem kan få stöd?

Du som är yrkesverksam kulturarbetare kan söka resestipendium. Föreningar kan inte söka.

Kriterier

  • Du ska vara yrkesverksam kulturarbetare
  • Du ska vara bosatt och verksam inom Karlstads kommun
  • Du ska använda stipendiet för en studieresa, kurs, seminarium eller en festival.

Resestipendium kan inte sökas av gymnasieelever för ett skolprojekt.

Belopp

Totalt fördelas 20 000 kronor per år. Vanliga stipendiebelopp är mellan 1 000 till 2 000 kronor. Normalt krävs en viss egenfinansiering.

Vad ska ansökan innehålla?

Du ska beskriva din bakgrund som kulturarbetare och resans ändamål och syfte.

Tid för ansökan

När som helst under året men ska normalt vara inlämnad senast en månad före resan påbörjas. 

Ansökningsblankett - resestipendium för kulturarbetare

Skicka ansökan till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den