Stipendier och fonder

Ungdomskulturstipendium

Syftet med stipendiet är att uppmuntra ungdomar som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturliv i Karlstad. Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år.

Vem kan söka stipendiet?

Ungdomar som har medverkat till utveckling av kulturlivet i Karlstad som aktiv alternativt ledare eller arrangör inom kulturen. Du kan söka själv eller föreslå någon annan. För att kunna få stipendiet måste du bo i Karlstads kommun.

Kriterier 

 • Medverkat till utveckling av kulturlivet i Karlstads kommun
 • Insatsen ska vara genomförd under 2018
 • Den föreslagne ska fylla högst 21 år det år stipendiet delas ut

Belopp

5 000 kronor.

Vad ska ansökan/förslaget innehålla?

En motivering till varför du eller den du nominerar bör få stipendiet samt namn, personnummer och kontaktuppgifter till den som söker. Nominerar du någon annan ska du även uppge ditt eget namn samt telefonnummer.

Ansökan eller förslag till mottagare av Karlstads kommuns ungdomskulturstipendium 2019.pdf

Tid för ansökan/förslag

Ansökan/förelaget ska ha kommit in till oss senast 3 april 2019.

De senaste årens stipendiater

 • 2018: Ellen Grim, Ebba Alström och Elias Hedman
  • Ellen Grim och Ebba Alström har som gymnasieprojekt tillsammans gjort en resa till Ghana för att fotografera landet och dess kultur. Bilderna ställdes ut på utställningen We have a Dream på Värmlands museum. De två har även skrivit ett magasin om sitt projekt och sina upplevelser, alla intäkter från magasinförsäljningen går till välgörenhet. Elle och Ebba visar på fint engagemang där de tagit internationell kultur till Karlstad och Värmland.

  • Elias Hedman har i sitt deltagande med arrangemanget i ungdomsfestivalen Lots of Love, medverkat till en drog- och alkoholfri start på sommaren. Genom att skapa ett arrangemang med härlig musik och underhållning har Elias med sitt engagemang varit med och gjort Lots of Love till den succé den idag är. Elias har också delat med sig av sina kunskaper till yngre arrangörer och är därmed en fin förebild inom Karlstads kulturliv.
 • 2017: Johanna Lundegård och Hilda Bûlund
  • Hilda Bülund har med sitt intresse för musik och sång startat en barnkör med integration som ledord. Barn från Färjestadssskolan och nyanlända barn har tillsammans sjungit i kören som mynnande ut i en julkonsert i Rudskyrkan 2016. Hilda har en imponerande förmåga att organisera, genomföra och förverkliga sina goda värderingar och är en fin förebild för andra.

  • Johanna Lundegård är verksam inom Karlstads teaterscen. Hon har regisserat Sundstagymnasiets och Älvkullegymnasiets årliga spex som engageras runt 70 ungdomar och även har föreställningar för allmänheten. Hon är också verksam inom teatergruppen Dramaverket som har utökat Karlstads kulturliv, framför allt för unga. Johanna har visat prov på att vara en bra ledare och fin förebild som fokuserar både på sin och andras utveckling.
 • 2016: Sid Paulson och Johan Engelbrekt
  • Sid Paulson, som är utbildad ungdomsledare inom parkour och freerunning, brinner för att inspirera fler att upptäcka parkouren. Han är med sina unga år redan en förebild för yngre inom parkour med sitt stora engagemang och sin vilja att förmedla detsamma.

  • Johan Engelbrekt har tagit stora steg i sitt skådespeleri under 2015 då han spelade huvudrollen i Kulturskolans uppsättning av Trollflöjten på Wermland Operas lilla scen. Han leder en teatergrupp för funktionsnedsatta på UNO och är en omtänksam och hängiven ledare.
 • 2015: Isabella Persson och Philip Ingemarsson
  • Isabella Persson har vid flera tillfällen deltagit i UKM, ett arrangemang där ungdomar får chans att visa upp sina kulturella insatser. Isabella har under tre år hjälpt till att arrangera festivalen. På så vis har hon gett andra möjligheten att synas och utvecklas. Vi tycker det är viktigt att belysa att stipendiet inte bara handlar om att producera kulturella verk, utan även att engagera andra. Med sin insatts har Isabella berikat Karlstads kulturliv.

  • Philip Ingemarsson har med hjälp av sin sångröst och musikaliska förmåga berört publiken i allt från kyrka till ungdomsgård, som frontfigur i pojkbandet Sequence. Han når därigenom ut till en bred publik och är därför en tillgång till kulturlivet i Karlstad. Under många år har han varit driven och fortsätt att utvecklas. Bland annat genom sånglektioner. Vi anser att han är en bra förebild för andra och vi hoppas på att få se mer av Philip i fortsättningen. Genom stipendiet vill vi uppmuntra till fortsatt kulturengagemang.

 

Skicka ansökan/förslag till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den