Stipendier och fonder

Ungdomskulturstipendium

Syftet med stipendiet är att uppmuntra ungdomar som på olika sätt bidrar till ett rikt kulturliv i Karlstad. Stipendiet delas ut i samband med nationaldagsfirandet varje år.

Ungdomskulturstipendiet delas inte ut under 2021.

Vem kan söka stipendiet?

Ungdomar som har medverkat till utveckling av kulturlivet i Karlstad som aktiv alternativt ledare eller arrangör inom kulturen. Du kan söka själv eller föreslå någon annan. För att kunna få stipendiet måste du bo i Karlstads kommun.

Kriterier 

  • Medverkat till utveckling av kulturlivet i Karlstads kommun
  • Insatsen ska vara genomförd under 2019
  • Den föreslagne ska fylla högst 21 år det år stipendiet delas ut

Belopp

5 000 kronor.

Vad ska ansökan/förslaget innehålla?

En motivering till varför du eller den du nominerar bör få stipendiet samt namn, personnummer och kontaktuppgifter till den som söker. Nominerar du någon annan ska du även uppge ditt eget namn samt telefonnummer.

Ansökan eller förslag till mottagare av Karlstads kommuns ungdomskulturstipendium 2020.pdf

Tid för ansökan/förslag

Ansökan/förelaget ska ha kommit in till oss senast 3 april 2020.

Skicka ansökan/förslag till

Karlstads kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Uppdaterad den