Utbildningar för föreningar

Brand och säkerhet i kommunens lokaler

Fyra personer övar på att släcka eld.

Fastighetsägaren tillsammans med den som hyr eller lånar en lokal ansvarar för brandskyddet på platsen. Karlstads kommun anordnar därför utbildning om brand och säkerhet i samarbete med Räddningstjänsten.

 

Uppdaterad den