Utbildningar för föreningar

Föreningslära

Från och med den 1 januari 2017 är det obligatoriskt för alla föreningar som blir registrerade som stödberättigade av kultur-och fritidsförvaltningen inom Karlstads kommun att inom ett år gå en grundläggande utbildning i föreningslära. Utbildningen, som sker vid ett tillfälle och är tre timmar lång, syftar till att ge grundläggande föreningskunskaper.

Utbildningen kan även vara aktuell för en förening som blivit stödberättigad tidigare men som bytt ut stora delar av sin styrelse eller anser att dessa kunskaper saknas. Det är då frivilligt att medverka. Minst två av föreningens medlemmar ska genomföra utbildningen under det första året som stödberättigad. Utbildningen vänder sig främst till föreningens styrelse.

Villkor och information

  • Utbildningen är endast för stödberättigade föreningar hos Karlstads kommun.
  • Utbildningen är obligatorisk för nya stödberättigade föreningar hos kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Samtliga föreningar som blir stödberättigade ska utse minst två representanter från föreningen som går utbildningen.
  • Utbildningen erbjuds inte vid specifika datum, utan anpassas efter behov.
  • Utbildningens innehåll: information om vad en ideell förening är, föreningsdemokrati, styrelsearbete samt stadgekunskaper.

Uppdaterad den