Mountainbike

Biking Värmland

Mountainbike Skutberget

I dagsläget har vi två mountainbikeleder inom projektet Biking Värmland, I2-skogen  och Skutberget-Sörmon.

Biking Värmland  

Karlstads kommun arbetar med kvalitetssäkrade mountainbikeleder. En kvalitetssäkrad led innebär att den uppfyller en rad kvalitetskriterier så som att det finns avtal med markägare, en tydlig och enhetlig markering och svårighetsgradering, kontinuerlig skötsel, hänsyn tagen till natur- och kulturmiljö samt information på svenska och engelska. Visit Värmland ansvarar för kvalitetskriterierna, läs gärna mer på deras hemsida. 

Biking Värmlands hemsida, bikingvarmland.se 

Visa hänsyn - allemansrätten

För att vi alla ska kunna trivas i naturen är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra. I allemansrätten är utgångspunkten inte störa, inte förstöra. Vid möten - sänk farten, uppträd vänligt och visa hänsyn till varandra. Allemansrätten gäller när du färdas utan motor. Att köra motordrivet fordon som bil, motorcykel, snöskoter, fyrhjuling eller elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens. 

Anpassa cyklingen efter naturen 

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan. 

Tänk särskilt på att: 

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna 

  • undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker 

  • anpassa körsätt efter underlag 

 

Uppdaterad den