Cykling

Cykelturismen ska utvecklas i Värmland och Østfold

Cykelturismen ska utvecklas i Värmland och Østfold. Interregprojektet Unionsleden etablerar en cykelled mellan Moss och Karlstad. Leden kommer att gå genom ett böljande kulturlandskap och vacker natur. Unionstiden vävs in som en del av attraktionen kring cykelleden tillsammans med besöksmål och sevärdheter.

Utveckling av cykelturismen i regionen

Cykelaktiviteter är något som ligger i tiden. I framtiden önskar vi internationella, nationella och regionala besökare välkomna till regionen. Cykelleden är också en viktig del i arbetet med god folkhälsa för kommuninvånare.

Viktiga attraktionsfaktorer

Gemensam historia och syskonkärlek

Cykelleden kommer att gå genom ett böljande kulturlandskap med vackra sjöar, skogsområden och pulserande småstäder. Fredsperspektivet, den öppna gränsen och den unika syskonkärleken mellan Sverige och Norge är viktiga attraktionsfaktorer för cykelleden. Likaså är vår gemensamma historia en del av attraktionskraften som ska locka besökare till vår del av världen.

Mat, människor och kulturer

Mat, människor och kultur är andra viktiga delar i attraktionskraften och utvecklingen av cykelturismen i centrala Skandinavien. Många människor reser för att träffa människor i andra länder, för att lära sig om olika kulturer. Detta är en viktig reseanledning för de som söker nya upplevelser på nya platser.

Fakta om projektet

  • Projektet är ett interregprojekt med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.
  • Svensk projektägare är Årjängs kommun.
  • Norsk projektägare är Grensekommittén Värmland/Östfold.
  • Totoalbudgeten är cirka 7 miljoner kronor.
  • Projekttiden är 1 juli 2016 till 31 december 2020.
  • Förhoppningsvis invigning under 2021.

                                    

Uppdaterad den