Elljus- och motionsspår

Tyr

Vid Tyrstugan finns ett LED-ljusspår som är cirka 2,5 kilometer långt. Belysningen i spåret är tänd klockan 06.00-08.00 varje morgon, på kvällen släcks den klockan 22.00. Eftersom det finns en anslutning till Ruds LED-ljusspår får du tillgång till fler och längre sträckor. I Tyrskogen finns ett rikt stignät och några större stigar att följa. OK Tyr preparerar skidspår vintertid.

Uppdaterad den