Elljus- och motionsspår

Väse

I Väse finns ett cirka 2,5 kilometer långt elljusspår. Anslutning till spåret startar vid Torngatan eller vid västra änden av Guståsgatan i Väse. Parkeringplatser finns i anslutning till spårstart. Väse skidklubb preparerar skidspår på elljusspåret vintertid.

Karta Väse elljusspår

Elljusspåret tänds vid mörkrets inbrott och släcks klockan 22.00 på kvällen.

Uppdaterad den