Friluftsliv och motion

Fiske

Karlstads kommun bjuder på ett stort antal glimrande, såväl strömmande som stillsamma och goda fiskevatten. Utmed Vänerns stränder och Klarälvens nedre lopp får du fiska med handredskap, exempelvis fiskespö, utan fiskekort. Reglerna finner du på skyltar utmed vattendraget.

Fiske kan utövas i stadskärnan och i tätorternas centrala delar, i avskild vildmark, anlagda fiskevatten och utmed klippiga Vänerstränder. I Klarälven finns bland annat lax och i kommunens många sjöar kan du få gädda, abborre eller gös på kroken.

Inget fiskekort i Karlstads tätort

I Klarälvens nedre lopp och i dess angränsande restsjöar i Karlstads tätort är fiske med handredskap fritt, från utloppen i Vänern ända upp till E18, undantaget är Sandbäckstjärn. Du som fiskar ska hålla dig till de regler som Nedre Klarälvens fiskevårdsområde sprider på skyltar utmed dessa vatten. Handredskapsfisket är även fritt utmed Vänerns stränder, regler för detta fiske kan du få från länsstyrelsen.

Nedre Klarälvens fiskevårdsområde

Fiskekort i övriga fiskevatten

Ett stort antal andra fiskevatten är också tillgängliga för handredskap. Du löser fiskekort för respektive fiskevatten genom kontakt med en återförsäljare för berört fiskevårdsområde.

Karlstads kommun upplåter inget nätfiske i de vatten kommunen äger. Delar av kommunens vatten ingår däremot i olika fiskevårdsområden. Respektive fiskevårdsområde har regler för vilka som får fiska och hur fiske får gå till i deras vatten.

Mer information

Om fiske hos Länsstyrelsen i Värmland

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den