Friluftsliv och motion

Ridning

Två hästar

I Karlstadsområdet finns fyra  ideellt drivna ridskoleverksamheter. Det är Karlstads, Färjestads, Bellevues och Sörmons ridklubbar.

Ridklubbarna erbjuder ridning för barn, ungdomar, vuxna och personer med funktionsnedsättning.

För mer information, kontakta respektive ridklubb.

Uppdaterad den