Skutbergets framtid – utvecklat friluftsliv och sagovärld

Vision och planprogram för frilufts- och rekreationsområdet

Vårt förslag till utveckling av Skutberget består av två delar. Ett visions- och planprogram för frilufts- och rekreationsområdet samt en detaljplan för en sagovärld. Visionen utgår till stor del ifrån önskemålen som kom in i den medborgardialog som genomfördes i höstas.

Dialogen visade att de flesta Karlstadsbor vill utveckla Skutberget till något mer än det är idag. Inriktningen som valdes efter dialogen är att bevara och utveckla Skutberget som en mötesplats utifrån natur och kultur, med fokus på sol och bad, motion, friluftsliv, camping och äventyr. 

Läs mer om dialogen om utvecklingen av Skutberget här

Vision för Skutberget 

Visionen för Skutberget är att locka fler besökare, höja områdets attraktivitet och stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen och kulturen som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas till en nod för friluftsliv, motion och naturanpassade äventyr som tillvaratar det unika Vänerläget och stärker kommunens och regionens attraktionskraft. Skutberget ska utgöra ett lockande besöksmål som attraherar både Karlstadsbor och externa besökare. 

Förslag till utveckling av området

Huvuddragen i förslaget

Programförslaget innebär framförallt en förnyelse av lågt nyttjade delar av Skutberget. Två nya entréplatser till området föreslås - en i öster och en i väster. 

Förslag till västra entrén. Skiss: White arkitekter AB

Västra entrén

Visionsförslaget innebär att en helt ny entréplats görs i ordning i väster, med en ny större parkering, en ny busshållsplats och att cykelvägen från centrum förlängs längs Bomstadsvägen fram till den västra entrén till Skutberget. Enligt förslaget ska det bli en ny badvik med bryggor och en vedeldad friluftsbastu. Genom att muddra, ta bort vass och fylla upp med sand. För att knyta samman den nya badviken med skogsområdena intill kan det bli träspänger längs vasskanten mot klipporna längre österut. En ny båtramp för mindre båtar kan placeras väster om badviken. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

På den här översiktsbilden kan du se var Västra entrén skulle ligga, den har nummer 13.


Förslag till östra entrén. Skiss: White arkitekter AB

Östra entrén

En av de största förändringarna blir vid den östra entrén. Dagens parkeringsytor och oanvända gräsfält görs om till en ny entréplats för både camping, bad- och friluftsområdet med nya ängar för lek som brännboll och pulkaåkning. Lekängarna ska binda samman parken bakom Skutbergsgården med Friluftsbyn, där Anders Forssells gamla tjänstebostad ligger (används idag av friluftsfrämjandet). En ny parkering kan skapas längre norrut i höjd med dagens busshållplats. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

På den här översiktsbilden kan du se var Östra entrén skulle ligga, den har nummer 39.


Förslag till väderskydd. Skiss: White arkitekter AB

Skutbergsgården

Skutbergsgården föreslås antingen bevaras eller ersättas. Om den inte ska bevaras kan den ersättas av ett stort öppet väderskydd med tak, toaletter och sommarkiosk. Väderskyddet kan fungera som mötesplats och raststuga för skolklasser, barngrupper och föreningar.

Parkområdet kring Skutbergsgården utvecklas till en hängyta med solstolar, hängmattor, aktivitetsytor som uteschack, pingis och beachvolleyboll. 

På den här översiktsbilden kan du se var Skutbergsgården ligger, den har nummer 43.

Vänerskogen och strandkanten i söder

Längs hela strandkanten och i skogen skapas fler grillplatser. I skogsområdet ovanför stora badstranden föreslås även naturkonst, sagostig, ytor för naturparkour och en ny äventyrslekplats. 

Övriga områden

I norr längst upp mot Bomstadsvägen bevaras fotbollsplaner och hundkapplöpningsbanor. Norr eller väster om Bomstadsvägen kan det bli plats för höghöjdsbana eller en 9-hålsbana för frisbeegolf. 


Fintatorps gård.

Fintatorps gård och Forsellstugan

Kulturhistoriska värdefulla byggnader som Fintatorps gård och Anders Forsells tjänstebostad med förråd (som idag används av Friluftsfrämjandet) föreslås bevaras och rustas upp.

Viktiga principer för frilufts- och rekreationsområdet:

 • Området ska göras mer inbjudande
 • Skutbergets olika delar ska knytas ihop och förädlas
 • Området ska kompletteras med fler aktiviteter
 • Området utvecklas utifrån dess natur- kultur- och friluftsvärden
 • Skapa samspel mellan områdets tre funktioner campingen, temaparken samt frilufts- och rekreationsområdet
 • Skutberget ska var en entrénod för äventyrs- och friluftsturism

Hela förslaget hittar du längst ner på den här sidan.

Nyheterna som föreslås på friluftsområdet i punktform

Ny entréplats i öster med samlad entré mot friluftsområdet, badplats och camping:

 • Ny pulkabacke med grillplatser

 • Skutbergsgården kan bevaras och rustas upp eller ersättas av ett stort väderskydd med tak, toaletter och en liten kiosk
 • Nya aktivitetsytor i skogen för äventyrslek och naturparkour
 • Nya ytor för lek, spel och brännboll 
 • Ny start- och mötesplats för mountainbike
 • Naturkonstslinga utmed gångvägar
 • Plats för Food Trucks i närheten av den stora badstranden

Ny entréplats i väster med samlad entré till motionsspår och badplats:

 • Ny badvik med sandstrand och permanent brygga med vindfång. Badviken kan även användas för sjösättning av jollar vid segeltävlingar, triathlon med mera. Anslutande uppställnings- och tävlingsytor kan finnas längre upp på stranden. 
 • Ny servicebyggnad, antingen intill den nya badviken eller intill ladugården, som kan rymma toaletter, omklädningsmöjligheter, bastu och duschar alternativt kompletteras med uthyrningsverksamhet, cafédel, friskvård med mera. Ambitionsnivån för servicebyggnaden ska utredas vidare efter samrådet.
 • Vedeldad friluftsbastu längst ut på en av bryggorna
 • Tillgänglighetsanpassad badramp
 • Tillgänglighetsanpassad grillplats
 • Eventuellt också tillgänglighetsanpassade spår
 • Båtramp för mindre båtar
 • Nya aktivitetsytor i skogen och på tunet
 • Skogen i väster och skogsområdet i öster kan knytas ihop med öppna träningsytor
 • Möjligt att på sikt utnyttja ladugården för annan verksamhet
 • Eventuell ny startplats för frisbeegolf niohålsbana
 • Eventuellt höghöjdsaktiviteter för barn och vuxna

Vad av det som finns på området idag skulle finnas kvar?

 • Motions-, promenad- och skidspår
  • Spår som idag går genom det område som föreslås bli temapark skulle få ny sträckning över ängarna.
 • Den stora badstranden
 • Klippbad
 • Tjänstebostad med förråd, den så kallade Forsellstugan som idag hyrs av Friluftsfrämjandet
 • Gräsytor för fotboll
 • Tävlingsbana för whippet race
 • Fält för utställningar, hundsläpp, bågskytte med mera
 • Fintatorps gård, ska rustas upp
 • Ladugårdsbyggnaden
 • Entré till spårområdet samt spår väster om Bomstadsvägen
 • Beachvolleyplaner
 • Grillplatser
 • Campingen erbjuder idag flera aktviteter som är öppna för alla besökare på Skutberget: minigolf, airtrac (stora hoppkuddar), uthyrning av kanoter, SUP-brädor (Stand Up Paddleboard), trampbilar med mera.

Synpunkter på visions- och planprogrammet

Både visions- och planprogrammet samt detaljplanen var på samråd 24 maj-30 juni. 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den