Skutbergets framtid – utvecklat friluftsliv och sagovärld

Tidsplan

Skutberget ska fortsätta att vara ett öppet naturområde med bad, sol, motion och friluftsliv. Här ska också finnas funktioner som den som vill kan betala för att använda: den camping som funnits i området sedan 1950-talet, olika serveringar och i framtiden även en sagovärld för barnfamiljer. 

Hur ser tidsplanen ut för samråd, granskning och beslut?

  • Samråd för visionen/programmet för Skutberget och för detaljplanen för den sagovärld som planeras pågick 24 maj–30 juni 2018.
  • Under hösten 2018 sammanställs de synpunkter som lämnades in under samrådet.
  • Under våren 2019 läggs ett färdigt förslag till detaljplan fram för så kallad granskning, då är det åter möjligt att lämna synpunkter. Granskningen kommer att pågå den 16 maj-20 juni med utställning i Karlstadsrummet.
  • Efter granskningen görs eventuella justeringar i detaljplanen.
  • Enligt gällande tidplan ska slutversionen av programmet och detaljplanen godkännas av kommunfullmäktige under hösten 2019. 

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den