Skutbergets framtid – utvecklat friluftsliv och sagovärld

Översiktsbild med alla förslag

Den här bilden över Skutbergsområdet visar de förslag som finns med i visionen/planprogrammet för utvecklingen av frilufts- och rekreationsområdet och detaljplanen för sagovärlden. 

Klicka här för att se bilden i större format

Översiktsbilden med förklarande text som pdf 

Skutberget ska vara ett öppet friluftsområde för bad och motion i en naturlig miljö. På området ska det också finnas ett bra utbud av aktiviteter, kultur och äventyr. 

1. Vindskydd
Här finns ett vindskydd. Eventuellt kan det vara intressant att komplettera med ytterligare vindskydd och grillplatser för vandrare.

2, 30 och 48. Höghöjdsbana eller frisbeegolf
Här är tre möjliga placeringar för en höghöjdsbana eller en 9-hålsbana för frisbeegolf. Höghöjdsbanan ska i så fall drivas av en privat aktör.

3. Utegym
Här finns ett utegym.

4. Spårcentral
En spårcentral för motionsspåren på området.

5. Mountainbikespår och ny cykelväg
Här ska det finnas mountainbikespår i skogen, precis som idag. En ny cykelväg till Björkås som angör Bomstadsvägen anläggs här.

6. Motionsspår löpning
Motionsspåren som idag går genom temaparksområdet får ny sträckning över ängarna.

7. Kort mountainbikespår
Här kan det bli ett kort mountainbikespår.

8. Yta för hundaktiviteter
Hundkapplöpningsbanan för whippet race utgör en av sex tävlingsarenor i Sverige. Ytan ska fortsätta användas för hundaktiviteter så som träning, utställningar och tävlingar.

9. Fintatorps gård
Fintatorps gård föreslås rustas upp.

10. Mindre parkering
Här kan det bli en mindre parkering för besökare till fälten, mountainbikespåren och hundkapplöpningsbanan.

11. Start- och mötesplats för mountainbikespår
Här kan det bli en ny startpunkt och portal för mountainbikespåren på Skutberget. Platsen utformas för att kunna fungera som mötesplats för mountainbikegrupper och cykeltävlingar samt med ett enklare pumptracspår.

12. Skidspår över ängarna
Skidspår vintertid.

13. Västra entrén
Här kan det bli en ny entré för motions- och friluftslivet med spårstart, ytor för utomhusträning och en ny större parkering. Ny gång- och cykelväg föreslås utmed Bomstadsvägen från fotbollsplanerna i öster fram till västra entrén där en ny busshållplats anläggs. Ladugården som finns på platsen idag kan på sikt utvecklas med andra verksamheter. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

14 och 19. Servicebyggnad
Här är två möjliga placeringar för en ny servicebyggnad som kan rymma toaletter, omklädningsmöjligheter, bastu och duschar alternativt kompletteras med uthyrningsverksamhet, cafédel, friskvård med mera. Ambitionsnivån för servicebyggnaden ska utredas vidare efter samrådet.

15. Camping
På campingens område finns övernattningsmöjligheter i stugor samt husvagns- och tältplatser.

16. Plats för utomhusträning
Tunet kan bli en plats för lek och utomhusträning (så som utegympa, parkour och yoga). Ytan kan också användas för tävlingsstarter samt uppställningsytor vid segeltävlingar, triathlon med mera.

17 och 21. Naturkonstslinga
Naturkonst placeras utmed gångvägar.

18. Plats för kojbygge
Gläntor för lek och kojbygge kan skapas här. Platsen kan fungera som en samlingsplats för exempelvis naturskolan och skolaktiviteter.

20. Skidspår
Spår för skidåkning vintertid skulle ligga här precis som idag.

22. Grillplatser i skogen
Flera nya grillplatser anläggs både vid vattnet och inne i skogen.

23. Skidspår och nytt promenad- och löpspår
Mountainbikespåret kan bli promenad- och motionsspår. Vintertid kan det finnas skidspår här precis som idag.

24. Elljusspår
Elljusspåret skulle ligga här precis som idag.

25. Badvik, bryggor, friluftsbastu och båtramp
Ny badvik med sandstrand, omgivande bryggor och tillgänglighetsanpassad ramp görs iordning genom vassröjning, muddring och utfyllnad av sand. Två bryggor byggs för att öppna upp och rama in badviken varav en uppförs med vind- och vågskydd. Längst ut på den östra bryggan uppförs en ny vedeldad friluftsbastu, som ska vara öppen för allmänheten. Här föreslås även en mindre båtramp för sjösättning av småbåtar.

26. Träspång
En ny gångstig vid vattnet ansluter till den nya badviken via träspänger.

27. Grillplatser vid vattnet
Flera nya grillplatser anläggs både vid vattnet och inne i skogen.

28. Klippbad
Här ska det gå att bada precis som idag.

29. Badplats
Runt tombolon (den lilla halvön av sand och berg) finns flera mindre sand- vikar för bad.

31. Motionsspår
Motionsspåren som idag går genom temaparksområdet får ny sträckning över ängarna.

32. Camping med kiosk, restaurang och aktiviteter
Campingens kiosk och restaurang för allmänhet och campinggäster. Här finns flera aktiviteter som är öppna för alla besökare på Skutberget, bland annat airtrack (stor hoppkudde), minigolf, uthyrning av SUP-brädor (stand up paddelboard), trampbilar, segways och kajaker.

33. Pulkabacke
Frisbeegolfmålet i backen i anslutning till dagens parkering tas bort och backen görs om till pulka- backe vintertid.

34. Äventyrslek
Här kan det bli äventyrslekplats och naturparkourbana.

35. Konst
Här ligger konstverket Portal med puckar av Ann Carlsson Korneev.

36. Badstrand
Den stora sandstranden kommer att finnas kvar som idag och användas för sol och bad. Badstranden föreslås kompletteras med enkla badhytter för omklädning.

37. Friluftsbyn
Friluftsbyn med Anders Forsells gamla tjänstebostad samt förrådsbyggnaderna föreslås rustas och även fortsatt hyras ut till föreningar. Befintlig toalettlänga görs om, rustas och öppnas för badgäster.

38. Foodtrucks
Här föreslås en uppställningsplats för foodtrucks.

39. Östra entrén
Här föreslås en ny tydlig entré för friluftsområdet och campingen med ny busshållplats och förlängd cykelväg norrifrån. Den gamla parkeringen och dagens gräsfält omvandlas till en äng med plats för lek, brännboll, samlingar och utevistelse. Parkområdet till öster öppnas upp och knyts samman med friluftsbyn med nya gångvägar. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

40. Parkering
Dagens parkering kan flyttas norrut. Sommartid kan parkeringen kompletteras med reservytor norr om dungen.

41. Beachvolleyboll
Här går det att spela beachvolleyboll precis som idag.

42 och 46. Klippbad
Här går det att bada precis som idag.

43. Skutbergsgården/nytt väderskydd
Skutbergsgården är nedgången och är inte tillgänglighetsanpassad. Antingen kan huset byggas om och rustas för att sedan hyras ut, eller så kan det ersättas med ett stort öppet väderskydd. Om det blir ett väderskydd kan det användas för samlingar och rastplats för skolor, föreningar och allmänhet. Väderskyddet skulle även innehålla toaletter och kioskdel.

44. Hängyta/solstolar
Ovanför badklipporna kan det bli fasta solstolar, hängmattor och enklare lek- och spelytor för till exempel utepingis, schack och kubb.

45. Grillplats
Här ligger en grillplats precis som idag.

47. Restaurang
Där motionscentralen står idag föreslås en ny restaurangbyggnad i en till två våningar. Den kommer att tillhöra sagovärlden men kan även innehålla en uteservering mot friluftslivsområdet.

49. Öppna gräsytor/fotbollsplaner
Här ska det gå att spela fotboll precis som idag. Ytan kan även användas till andra aktiviteter som utställningar, bågskytte, längdskidåkning eller hopp och lek.

50. Ny utformning av korsning
Här kan det bli en ny välkomnande infartsmarkör till friluftsområdet som informerar om de olika entréerna och markerar entrén till Skutberget. Bomstadsvägen föreslås göras om till huvudväg. Här ansluter ny cykelväg mot västra entrén.

51. Parkering
Här kan det bli parkering för sagovärldens besökare. Parkeringen ska omgärdas av grönska och rymma både bilar och turistbussar.

52. Torg med shop, restaurang och friluftsteater
På den nuvarande parkeringen kan det placeras affärer, restaurang och friluftsteater som en del av sagovärlden.

53. Ytterholmen
Ön föreslås ingå i sagovärlden och bli en del av sagomiljön. Ön skulle bli tillgänglig för allmänheten när parken är stängd för säsongen.

54. Gångbro
Här kan det bli gångbroar av trä mellan fastlandet och Ytterholmen.

55. Ingång till sagovärlden
Här kan entrén ligga där besökarna promenerar in på sagovärldsområdet.

56. Ankomsttorg med busshållplats
Ett ankomsttorg med busshållplats och cykelparkering kan utformas med grönska och ombonade platser att vistas på.

57. Restaurang
Här kan det bli en restaurang inom sagovärlden med utsikt över vattnet.

58. Muminhuset
På den nuvarande grusplanen föreslås Muminhuset ligga.

59. Parkaktivitet
Flera mindre stugor med sagoaktiviteter kring respektive figur föreslås byggas upp i befintlig skog.

60. Muminpappans badhus
Här skulle Muminpappans badhus ligga.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den