Skutbergets framtid – utvecklat friluftsliv och sagovärld

Utvecklingen i åtta punkter

Vårt förslag till utveckling av Skutberget består av två delar. En vision för frilufts- och rekreationsområdet (även kallat planprogram) och en detaljplan för en sagovärld. Delarna hänger ihop så om det inte blir en sagovärld kommer visionen att behöva arbetas om.

Skutberget ska precis som tidigare vara ett öppet naturområde för bad, grillning, motion och friluftsliv. Det ska också liksom tidigare finnas funktioner som kostar pengar, så som serveringar, den camping som funnits på området sedan 50-talet och i framtiden även en sagovärld för barnfamiljer.    

Sammanfattning i åtta punkter

Vi har sammanfattat vad visionen och sagovärlden skulle innebära för Skutberget i åtta punkter:

1. Tre entréer

Skutberget skulle få tre entréer istället för en – en tydlig entré till sagovärldsområdet och två entréer till frilufts- och motionsområdet, med campingen. Till sagovärldsområdet skulle det bli en entréavgift, övriga delar av Skutberget ska vara avgiftsfria att besöka. 

Klicka här för att se bilden i större format. Skiss: White arkitekter AB

2. Västra entrén – ny servicebyggnad med badvik och bryggor

Västra entrén kan utformas som en ny välkomnande entré för motion, bad och friluftsliv med en ny servicebyggnad som ska ersätta dagens motionscentral, mer parkering, ny busshållplats och cykelväg. Det kan även bli en iordningställd sandstrand med brygga ut i vattnet och en friluftsbastu. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

På den här översiktsbilden kan du se var Västra entrén skulle ligga.

Förslag till Västra entrén. Skiss: White arkitekter AB

3. Östra entrén – tydligare entré för friluftsområde och camping

Östra entrén kan byggas om och bli en ny tydligare entré för friluftsområdet och campingen med en ny busshållplats. Dagens stora parkering kan flyttas lite norrut medan den gamla parkeringen omvandlas till en äng för lek, pulkaåkning och aktiviteter. Det ska inte införas entréavgift vid den här entrén. 

På den här översiktsbilden kan du se var Östra entrén skulle ligga.

Förslag till Östra entrén. Skiss: White arkitekter AB

4. Sagovärlden ska smälta in i naturen

Infarten till sagovärlden Muminvärlden skulle ligga så långt norrut som möjligt på Skutbergsvägen. Sagovärldsområdet skulle bevara större delen av den befintliga naturen och de flesta nya byggnader skulle byggas på den asfalterade yta där det är parkering idag. Området skulle hållas öppet för allmänheten under den period som sagovärlden är stängd.

5. Restaurang där motionscentralen ligger

Där motionscentralen står idag föreslås en restaurang i en till två våningar. Den skulle tillhöra sagovärlden men det kan bli möjligt att ha en uteservering även mot friluftslivsområdet så att restaurangen kan servera gäster både inom och utanför sagovärlden.

6. Flera nya friluftsaktiviteter

Det kan bli flera nya friluftsaktiviteter i skogarna på Skutberget. I skogen närmast vattnet föreslås aktiviteter som till exempel äventyrslekplats, parkour, flera nya grillplatser, naturkonst med mera. Norr eller väster om Bomstadvägen föreslås höghöjdsbana, en ny 9-håls frisbeegolfbana eller en ny kortare mountainbikebana.

7. Upprustad Skutbergsgård eller nytt väderskydd

Skutbergsgården kan rustas upp eller ersättas av ett större öppet väderskydd. Om det blir ett väderskydd ska det fungera som mötesplats för skolklasser och grupper där du kan äta din matsäck. I väderskyddet skulle det kunna bli toaletter och kiosk. 

På den här översiktsbilden kan du se var Skutbergsgården ligger. 

Förslag till väderskydd. Skiss: White arkitekter AB

8. Gräsplanerna bevaras

Gräsplanerna norr om campingen kan bevaras för att även fortsättningsvis användas för till exempel fotboll och hundkapplöpning i kombination med utställningar, bågskytte, motionsspår, skidåkning med mera. Enligt förslaget ska Fintatorps gård bevaras och rustas upp.

Planprogrammet för friluftsområdet och detaljplanen för en sagovärld

Hela planprogrammet för utvecklingen av Skutbergets frilufts- och rekreationsområde hittar du här

Detaljplanen för en sagovärld hittar du här

 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den