Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
Vandringsleder och strövområden

I Karlstads kommun finns ett 30-tal olika vandringsleder och ett flertal naturreservat som du kan besöka. Här finns något för alla, oavsett om du är ute efter tillgänglighetanpassade leder eller mer orörd natur. Använd filtren på den här sidan för att hitta det just du är intresserad av. 

Följ oss på Instagramkontot @friluftslivkarlstad för att få inspiration

Information och inspiration till dig som vill cykla 

Folder över vandringsleder i Karlstads kommun, 16 MB

"

Välj det du är intresserad av

Stig som går längs en bäck.

Acksjöleden

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande ...

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)

Alsterdalen

Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det levande kulturlandskapet runt herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunneru...

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
Nås med båt
Rik flora

Bergholmen

Vandringsleden från Jakobsbergsbron till Bergholmen ligger på cykelavstånd från Karlstad centrum och bjuder på fin ...

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
Rik flora
Vågor skvalpar mot klippor

Bergviks udde

Bergviks udde är ett riktigt smultronställe strax väster om Karlstad. Här kan du koppla av omgiven av gammal hällma...

Vackra vyer
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren

Brattforsheden

Naturen längs Brattforsleden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar....

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
Rik flora

Dansarebacken

Dansarebacken består av två lövrika skogsområden som ligger nära varandra. Skogarna i reservatet har haft mycket li...

För fågelskådaren
Rik flora

Djupdalens fågeltorn

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen.

För fågelskådaren

Fiskartorpet

Fiskartorpet i utkanten av Skattkärr är en liten skog med hällmarksstrand som har en rik natur. Här finns markerade...

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
Rik flora
Gamla sågen i Forsnäs

Forsnäs

I Alstersälven söder om sjön Gaperns utlopp finns en fin forsmiljö där du kan se fågeln strömstare. Kring forsen lå...

För fågelskådaren
Röd byggnad vid vattnet

Frödingleden

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Lä...

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
För fågelskådaren
Rik flora

Göteborgsudden

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Göteborgsudden, en av få obebyggda Väneruddar med klippstränder och u...

Vackra vyer
Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Rik flora

Herrön

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. O...

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren

Hovlanda

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintres...

Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
Hedtallskog

Högemons naturreservat

Högemons åskulle är en isälvsavlagring efter istiden, där man kan utforska de terrassformade hyllor som bildats av ...

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)

I2-skogen

I nära anslutning till Karlstads tätort ligger I2-skogens strövområde. Ett mycket populärt naturområde med flera mi...

Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Rik flora
Solnedgång vid vattnet

Jäverön

Jäverön strax öster om Karlstad är en ö i Vänern. Här finns iordningställda vandringsleder som går genom ett mycket...

Vackra vyer
Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
För fågelskådaren
Nås med båt

Kaplansholmen, naturreservat

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens...

Spår av historien
För fågelskådaren
Nås med båt
Barn och vuxna cyklar genom porten vid starten av Klarälvsbanan

Klarälvsbanan

Med nio mils bilfri väg på fin asfalt är Klarälvsbanan unik i sitt slag, och mycket populär bland cyklister och inl...

Vackra vyer
Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Långa leder (9+ km)

Knappstadviken

På cykelavstånd från Karlstads centrum ligger Knappstadviken, som är en del av ett större obebyggt våtmarksområde m...

Vackra vyer
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
För fågelskådaren
Rik flora

Kroppkärrssjön

Mitt i Karlstads tätort men ändå naturnära ligger Kroppkärrssjön, en fin fågelsjö med badplats, fågeltorn, grillpla...

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
För fågelskådaren
Rik flora
Klippor i kvällssol

Kärrholmen, naturreservat

Naturreservatet Kärrholmen är en ö i Vänerns skärgård med härliga solklippor och fina naturhamnar. Naturen består a...

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Nås med båt
Småvatten

Lilla Vänsberg, Tuggelite

Naturskönt beläget i Karlstads ytterområde ligger Lilla Vänsberg och Tuggelite. Här finns många fina stigar och mot...

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Rik flora

Lompberget, Korpberget och Götviksudden

Strax sydöst om Vålberg ligger de fornminnestäta områdena Lompberget, Korpberget och Götviksudden. Här finns lämnin...

Vackra vyer
Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)

Lämpenshålan

Naturreservatet Lämpenshålan är ett spännande och välbesökt utflyktsmål. Här finns Värmlands läns största dödisgrop...

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)

Malma

Malma gård i Vålberg omges av hagmarker med höga botaniska värden. Här kan du titta på spännande gravfält, gravhöga...

Vackra vyer
Spår av historien
Rik flora

Mariebergs strandängar

På gångavstånd från Karlstads centrum ligger det fågelrika området Mariebergs strandängar. Runt strandängen finns e...

Vackra vyer
Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
För fågelskådaren
Rik flora

Molkomsmossen

Molkomsmossen ligger centralt i Molkom och erbjuder en lugn och enkel vandring i fin skogsmiljö.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)

Nedre Prostgårdsälvens naturreservat

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Bete...

För fågelskådaren
Rik flora

Niklasdals naturreservat

Niklasdals lövskog är ett naturreservat på Arnön utanför Väse. Här finns stora naturvärden eftersom lövskogen är gy...

Korta leder (0-3 km)
Rik flora
solig granskogsbacke

Nordbybergets naturreservat

Naturreservatet Nordbyberget ligger i Örtensjöområdet norr om Molkom. Reservatet ligger på ett av de typiska hyperi...

Korta leder (0-3 km)
Rik flora

Nygårdskällan

Nygårdskällan är en naturlig källa som ligger vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem, 4,5 mil nordost om Karlstad....

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)

Onsön

Onsön är en skärgårdsö inom Segerstads naturreservat med fina badplatser och flera stigar att gå på i vattennära sk...

Vackra vyer
Spår av historien
Nås med båt
Flygbild med markerad led längs med vattendrag

Panken

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Pank...

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren

Rustad strandskog, naturreservat

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimat...

Korta leder (0-3 km)
Rik flora

Råglandaberget, naturreservat

Naturreservatet Råglandaberget utanför Molkom sträcker sig över ett 10,6 hektar stort skogsområde och har under lån...

Vackra vyer
Korta leder (0-3 km)
Rik flora
grillplats med vänervy

Rävön

Rävön är en av omkring 22 000 öar och skär i Vänern. Ön är cirka 1 300 meter på längden och 150-400 meter på bredde...

Vackra vyer
Spår av historien
Nås med båt

Sandbäckstjärnet

Sandbäckstjärnet är ett fiske- och friluftsområde som ligger vid norra fältet, på cykelavstånd från Karlstad centru...

Korta leder (0-3 km)
Man står på spång och ser ut över vattnet

Segerstads skärgård

Segerstadshalvön väster om Karlstad är ett uppskattat frilufts- och naturområde med vandringsleder, vindskydd, gril...

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
Nås med båt
Stig i skog

Skutberget - Kil, vandringsled

Med start på Skutberget strax utanför Karlstad kan du vandra från Vänerns strand ända fram till Kils samhälle. Läng...

Långa leder (9+ km)
Vattensamling i skog

Styggvrån naturreservat

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Rik flora

Södra Hyn

Sjön Södra Hyn omges av ett vackert kulturlandskap som bjuder på ett rikt fågelliv. Vandringsleden i området går öv...

Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
För fågelskådaren
Stig mellan träden

Sörmons naturreservat

Sörmon är en stor isälvsavlagring, ett randdelta, där vatten och vind skapat en mängd intressanta markformer såsom ...

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)

Timmeröarna

Timmeröarna ligger i Arnöns skärgård öster om Hammarö och du kan endast nå öarna med båt. Här finns mycket gammal s...

Vackra vyer
Nås med båt
Rik flora

Torrakberget

I naturreservatet Torrakberget finner du tallar som är upp till 350 år gamla. Längs stigen som leder upp till toppe...

Vackra vyer
Korta leder (0-3 km)
Rik flora

Tyrterrängen

Tyrterrängens naturstig går genom vackra hällmarkstallskogar och fuktiga granskogar. Stigen följer Färjestadsbäcken...

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Stig längs en sjö.

Vildmarksleden

Mellan Molkom och sjön Mången går Vildmarksleden, en vandringsled med vildmarkskänsla och omväxlande natur i kupera...

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
Rik flora
Utsikt över klippor vid vattnet

Västra Långholmen

Västra Långholmen är en mindre ö i Vänerskärgårdens yttre del med fina klippstränder och storslagna vyer mot den öp...

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Nås med båt

Yttre Sållaren

Yttre Sållaren är en cirka 70 ha stor ö i Arnöfjorden. Här finns en 3 kilometer lång vandringsled, värdefull natur ...

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Nås med båt

Östanås

Mellan Molkom och Sunnemo ligger Östanås, ett område med mycket intressant natur och kultur. Här finns många stigar...

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
För fågelskådaren
Rik flora