Vänerskärgården

Jäverön

Strandhällar på Jäverön

Jäverön är med sina cirka 900 hektar en av de största öarna i Vänern. Ön ligger cirka 10 km öster om Karlstad utanför Skattkärr och har fast färjeförbindelse. Jäverön är en vacker och levande ö med stora värden för friluftsliv och naturvård.

Naturen

Ön är till största del bevuxen med barrskog men här finns även sand- och klippstränder, lummiga strandskogar och ett mycket vackert levande kulturlandskap. Kulturlandskapet med naturbetesmarker och strandängar hålls öppet med hjälp av betande nötkreatur, hästar och får. På ön bedrivs ett aktivt skärgårdsjordbruk.

Barrskogarna på ön är ganska hårt brukade men här och var finns fina löv- och blandsumpskogar, aspskogar, hässlen samt ädellövskogar med en intressant kärlväxtflora.

Friluftsliv


På ön finns iordningställda vandringsleder som går genom ett mycket vackert levande kulturlandskap. Längs vandringslederna finns vindskydd, fikaplatser, toaletter och informationstavlor som berättar mer om naturen och kulturen på ön. Här finns också ett sommaröppet café och möjlighet att låna en cykel under sommarmånaderna.

Hitta till Jäverön


Till Jäverön tar man sig via egen båt eller med färjan som avgår från färjeplatsen på Herröns sydspets. På färjan kan man ta både bil och cykel. Från Karlstad ska du följa E18 österut mot Stockholm. Ta av vid avfarten mot Skattkärr och ta därefter till höger in på Herrövägen vid skylten Jäverön. Efter cirka 1,5 kilometer är du framme vid färjeläget på Herröns sydspets.

Buss 501 går dagligen från Karlstads busstation, gå av vid hållplatsen Beckasinvägen och promenera de sista 1,5 kilometerna. Under juni, juli och augusti går det också båtbuss från Inre hamn i Karlstad eller från Lövnäs på Hammarö direkt till Jäverön.

Här kan du läsa vilka tider som Jäveröfärjan går

På Karlstadsbuss webb kan du läsa mer om båtbussen

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den