Badplatser

Bada inte i Klarälven

Strömmande vatten vid stenbron.
Vattnet i Klarälven är strömt.

Närheten till vatten så centralt i Karlstad är fantastiskt men Klarälven är ingen offentlig badplats och vi är rädda om dig. Doppa gärna fötterna men var försiktig - vattenströmmarna är starka.

Vi avråder från att bada i älven och vill uppmärksamma dig på de risker som det för med sig.  

  • Vattenströmmarna är starka och varierar utmed älvfåran
  • Vattendjup och bottendjup kan variera från dag till dag
  • Flytande bråte, stockar och avfall kan komma flytande i vattnet eller ligga på bottnen
  • Båttrafik kan passera
  • Förbud råder mot hopp och dykning från broar och bryggan vid Sandgrundsparken
  • Kommunen genomför inte någon mätning av badvattenkvalitén i älven

Uppdaterad den