Båt och hamn

Vill du ha en båtplats i någon av våra småbåtshamnar?

Många båtar i rad på en brygga vid vattnet

Karlstads kommun har omkring 800 båtplatser i Karlstad för uthyrning. För att ställa dig i kö så gör du en anmälan i vår e-tjänst. På den här sidan kan du även se hur många som står i kö i respektive hamn.

Våra hamnar

Vi har sju kommunala småbåtshamnar i Karlstad där kan du som är över 18 år ställa dig i kö. Du kan jämföra de olika hamnarna och se vilken som passar dig bäst.

Här kan du läsa mer och jämföra våra småbåtshamnar.

Båtplatserna har olika servicenivåer beroende på vilken hamn du väljer. Tre hamnar har grindar för att komma ut på bryggan och en (Lambergskanalen) har endast vägbom. De flesta av hamnarna har tillgång till färskvatten och el. Segelbåtar hänvisas till Karlstads Segelsällskap. 

Båtplatskö

Vill du ha en båtplats i någon av våra småbåtshamnar så behöver du göra en anmälan till båtplatskön. Det är många som står i båtplatskön och det kan dröja innan det finns en ledig båtplats. Det kostar 150 kronor per småbåtshamn och per år att stå i kö. Betalning sker via faktura. Du måste vara över 18 år för att få stå i båtplatskön.

Du gör en ansökan om båtplats via vår e-tjänst Anmälan båtplats. Du behöver logga in med Bank-ID. 

Båtplatskö till Karlstads kommuns
småbåtshamnar

Tilldelade 2021

 

Säsongsuthyrda 2021

 

Antal i kö nov-21

Antal i kö 22 jan

Antal i kö 15 april

Antal i kö 9 juni

Inre hamns 1 3 113 83 94 102
Lambergskanalen
6 1 113 81 90 98
Lambergstjärn
16 12 153 115 125 127
Mariebergshamnen 18 24 261 206 210 231
Orrholmshamnen 8 31 240 188 200 217
Pråmkanalen
3 8 107 80 82 96
Ställverkshamnen 7 2 53 34 40 45

Båtplats säsong 2022

Kön för säsongsplatser öppnar första vardagen i januari 2022.

Om det finns arrendatorer som har avstått sin båtplats för säsong så kan du ha möjlighet att hyra en båtplats för innevarande säsong (tillfällig båtplats). Det innebär att du hyr båtplatsen under säsongen och efter det återgår platsen till ordinarie arrendator. Säsongsavtalet gäller från 1 maj till 31 oktober. Avgiften är samma för säsongsplats som för ordinarie båtplats.

Vem kan hyra en båtplats för säsong?

För att få möjlighet att hyra en båtplats för innevarande säsong måste du göra en anmälan till båtplats säsong.

Villkor för att stå i säsongskön är att du är över 18 år och står i ordinarie båtplatskö, du betalar för en eller flera köplatser och att du har gjort en anmälan till båtplats säsong 2022.

Att stå i säsongskön ingår i din årliga båtköavgift och kostar inget extra. Du blir kontaktad och får information om att få hyra en säsongsplats utifrån vad som finns tillgängligt. Ditt könummer blir utifrån anmälningsdatum och klockslag. Kön påbörjas på nytt inför varje säsong, vilket innebär att kölistan rensas när säsongen är slut.

Här kan du göra din anmälan till båtplats säsongen 2022

Personuppgifter

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter

Villkor för dig som står i båtplatskö - Uppdaterade i mars 2022

Här kan du läsa villkor för dig som står i båtplatskö i Karlstads kommun

Båtplatsavgift för 2022

Vi kommer att skicka en båtplatsfaktura till dig under våren med anvisningar om hur du ska betala din båtplats.

Båtplatskö avgift 2022

Du som står i båtplatskö kommer att få en faktura till dig med anvisningar om hur du ska betala.

Gästhamn

Endast fem minuters promenad från Karlstads centrum ligger även Karlstads gästhamn med båtplatser för gäster. Sommartid finns här flera restauranger och caféer öppna i anslutning till bryggorna.

Läs mer om Karlstads gästhamn

Kontaktuppgifter 

Du kan vända dig till Kontaktcenter för frågor. 

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se 

Uppdaterad den