Båt och hamn

Information för dig som hyr båtplats

Bild på en livboj vid en hamn med  båtar i bakgrunden

På den här sidan samlar vi information till dig som har en båtplats i någon av kommunens småbåtshamnar. Vi har även båtplatsnyheter som riktar sig till dig med en båtplats. Längst ned på den här sidan kan du se på vilka platser vi har iläggningsramper.

Båtplatsnyheter

Här hittar du nyheter för dig som hyr en båtplats av kommunen

Iläggningsramper

På dessa platser har vi iläggningsramper som du kan använda för att lägga i din båt

  • Lambergskanalen
  • Lambergstjärn
  • Mariebergsviken
  • Kartberget
  • Skåre vid reningsverket
  • Herrön, Skattkärr

Sopsortering i Karlstads småbåtshamnar

Du som är båtägare ska sortera dina hushållsavfall. Det innebär att mat och hushållsavfall ska sorteras var för sig. I våra småbåtshamnar finns sorteringsanläggningar.  

Grind 

Vi har låsbar grind för att öka säkerheten på våra småbåtshamnar. 
Lambergstjärn, Mariebergsviken och Orrholmshamnen är småbåtshamnar som har låsbar grind.
Där det finns låsbar grind ska nyckel kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på Kontaktcenter på Bibliotekshuset. Nyckel kostar 400 kronor styck.

Vägbom och bevakning

Lambergskanalen har en vägbom och nyckel ska kvitteras ut av båtplatsarrendatorn personligen på Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Området bevakas av Securitas och årskostnaden är 275 kronor. Faktura för bevakning kommer från båthusföreningen.

Ta med släpet hem

Det finns inga parkeringsplatser eller uppställningsplatser för båtsläpen i anslutning till småbåtshamnarna. Tänk på att ta med dig båtsläpet hem när du har sjösatt eller tagit upp båten. Även vid båtupptagningsplatsen på Mariebergsskogens parkering måste du ta hem släpet. Det är tillåtet att parkera släpet i upp till ett dygn på gatorna i området men inte på parkeringsområdet.

Tillfälligt avstå båtplats

Har du inte tänkt att använda din båtplats under säsongen så kan vi hyra ut din båtplats för säsong. Då kan vi erbjuda den till någon annan som då kan använda platsen och betala avgiften för säsong. När säsongen är slut så återgår båtplatsen och kostnaden till dig igen. Det är inte tillåtet att hyra ut din båtplats i andra hand.

Här kan du läsa mer om att tillfälligt avstå båtplats för säsong 2021

Uppsägning av båtplats

I vår e- tjänst kan du göra en uppsägning av din båtplats som du hyr av Karlstads kommun. I och med giltig uppsägning i e-tjänst upphör avtalet att gälla vid innevarande arrendeårets utgång utan någon rätt till förlängning.

Karta över våra småbåtshamnar

Dokument och blanketter

Här kan du skriva ut blankett för byte av båtplats mellan arrendatorer

Här kan du skriva ut blankett för ändring av person- och/ eller båtuppgifter

Här kan du som inte har svenskt personnummer skriva ut blankett när du ska säga upp din båtplats

Du skickar blanketten till: 

Karlstads kommun
Teknik-och fastighetsförvaltningen
MEFG00 Plan1
Gustaf Lovéns gata 30
652 27 Karlstad

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor för upplåtelse av båtplats

Avtalsvillkor för tillfällig upplåtelse av båtplats

Uppdaterad den