Var med och påverka!

Hur vill du utveckla Skutberget?

Karlstads kommun arbetar med en vision för Skutberget för att ta ett helhetsgrepp om hela områdets framtid. Vi behöver veta vad du tycker. Svara på vår enkät senast den 17 september.

Inom kommunen pågår nu två parallella arbeten med Skutberget. Det ena om utvecklingen av friluftslivet och den andra om etableringen av Muminvärlden. Den här enkäten är en del i arbetet med utvecklingen av friluftslivet och kommer att vara ett viktigt underlag för att ta fram en vision för hela området.

Vad vill du kunna göra på Skutberget? Vad tycker du är bra på området idag? Vad är mindre bra? Hur skulle du vilja att området utvecklas? Var med och påverka genom att svara på vår enkät.  

Enkäten är nu stängd

Om dialogen

Dialogen om utvecklingen av Skutbergets friluftsområde pågår den 1-17 september.

I dialogen ingår flera delar:

  • webbenkät på karlstad.se riktad till Karlstadsborna,
  • workshops med barn och unga,
  • dialogmöten med föreningar,
  • enkät riktad till stödberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Resultaten från dialogen kommer att ingå som en del i visionen för Skutbergsområdet. Visionen ska ligga till grund för en detaljplan för området.

Detaljplan för temapark på Skutberget

Utvecklingen av Skutbergets friluftsområde pågår parallellt med ett detaljplanearbete för temaparken Muminvärlden.

Detaljplanen kommer att gå ut på samråd under hösten/vintern. Vid samrådet och i granskningsskedet finns det möjlighet att lämna synpunkter. Förutom här på karlstad.se kommer planen finnas i Samhällsbyggnadshuset och Bibliotekshuset i Karlstad.

Utvecklingen av Skutbergets friluftsområde

Karlstads kommun vill utveckla Skutberget och göra det till ett ännu bättre utflyktsmål för Karlstadsbor och besökare. Skutbergsområdet ska stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen som utgångspunkt.

Läs mer om arbetet för att utveckla Skutberget

Frågor och svar om utvecklingen av Skutberget

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den