Friluftsliv och motion

Skutbergets framtid – utvecklat friluftsliv och temapark

Karlstads kommun vill utveckla Skutberget och göra det till ett ännu bättre utflyktsmål för Karlstadsbor och besökare. Skutbergsområdet ska stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen som utgångspunkt.

En del i utvecklingsarbetet är att vi inlett diskussioner med Muminvärlden och hoppas att Mumintrollet vill flytta in på Skutberget. Mumintrollet värnar om natur och miljö och Muminvärlden lever efter Muminfamiljens filosofi. Mumindalen är lugn och långt borta från världens sorl. Vi ser att den skulle passa väl in i den naturliga miljön på Skutberget.

Vi arbetar för att, i ännu högre utsträckning än idag, etablera Karlstad som ett besöksmål, det är ett av målen i Karlstads kommuns turismstrategiska plan. Idag saknas en stark reseanledning för barnfamiljer, temaparken Muminvärlden skulle kunna bli en pusselbit som bidrar till att göra Skutberget attraktivt för fler besökare och Karlstadsbor. 

Den värdegrund som genomsyrar Muminvärlden går helt i linje med Karlstads kommuns mål att vara en klimatsmart och barnvänlig kommun för alla. Muminvärldens verksamhet vilar på Mumintrollens värderingar: icke-våld och säkerhet, vänlighet och tolerans, miljömedvetenhet, äventyr och pedagogiska värderingar. Målgruppen för temaparken är barnfamiljer med barn under skolåldern.

Om etableringen blir verklighet är det i det inringade området på kartan nedan som Muminvärlden skulle placeras.

Stor satsning som lockar många besökare

Muminvärlden är ett populärt besöksmål som lockar omkring 200 000 besökare till Finland varje år. Besökarna kommer från Norden och Baltikum men även från Asien där Muminfigurerna är populära. En park i Karlstad mellan Oslo och Stockholm skulle kunna locka ännu fler. Det här skulle bli en viktig investering för Karlstad, den skulle öka omsättningen inom besöksnäringen, skapa arbetstillfällen och generera fler satsningar i vårt närområde. 

Business Värmland har tagit fram en förstudie där potentialen för en möjlig etablering av Muminvärlden i Karlstad har belysts. Här kan du läsa hela förstudien för Muminvärlden

Skutberget bästa placeringen av en temapark

Vi har genomfört en lokaliseringsutredning för att se vilken plats i Karlstad som är mest lämplig för etablering av temaparken Muminvärlden. De faktorer som vägts in är bland annat tillgänglighet, närboende, terräng, påverkan på natur- och friluftsliv, strandskydd samt genomförbarhet både utifrån aktörens och kommunens perspektiv.

Muminvärlden har tittat på flera platser i Karlstad men är enbart intresserade av Skutberget. Vi bedömer att området har stora möjligheter att fungera väl tillsammans med övriga friluftsaktiviteter och den rekreationsmiljö som Skutberget erbjuder. Bedömingen är också att en temapark skulle innebära en begränsad påverkan på de viktiga värdena på Skutberget. 

 Här kan du läsa hela lokaliseringsutredningen för temaparken Muminvärlden

Tidsplan för etableringen

För att investeringen ska bli av krävs en del ytterligare arbete och kontakter med olika intressenter och myndigheter. Om allt går enligt planerna kan parken stå klar 2020.

Utveckling av Skutbergets friluftsområde

Skutberget ska utvecklas och bli ett ännu bättre utflyktsmål för Karlstadsbor och besökare. Området ska stimulera människor i alla åldrar till aktiviteter och upplevelser med naturen som utgångspunkt.

Förändringar och utveckling av området

Den största delen av Skutbergets friluftsområde skulle inte beröras av en etablering av Muminvärlden, alla motions- och mountainbikespår skulle bli kvar. Detsamma gäller grillplatser, gräsytan för whippetrace och alla badplatser, förutom den vid motionscentralen. Motionsspåren börjar och slutar idag vid motionscentralen. Om Mumindalen byggs flyttas start och slut troligen till en ny serviceanläggning för dusch och ombyte. På kartan nedan är motionsspåren utmärkta som gröna linjer.

I samband med etableringen av Muminvärlden skulle några delar av området runt den nya parken komma att förändras. Bland annat skulle parkeringar, delar av frisbeegolfbanan, bryggan för personer med funktionsvariationer och fotbollsplaner flyttas. Bilden nedan visar exempel på hur olika funktioner skulle kunna placeras. Bilden är nu inaktuell eftersom ett nytt visionsarbete för området pågår. Vi kommer att byta ut bilden inom kort.

Den yta som markerats i mörkare grönt, märkt som "Friluftsområde" på kartan, hör idag till First Camp AB. Denna yta skulle kunna ingå i ett utökat friluftsområde. Den ljusgröna ytan på kartan är friluftsområde idag.

En ny serviceanläggning för dusch och ombyte ska byggas på Skutberget, troligen vid Lillgården, där en ny parkering ska anläggas. Vår förhoppning är att kunna koppla ihop serviceanläggningen med ett kallbadhus som ligger en bit ut i Vänern, men det är än så länge bara en vision.

Kultur- och fritidsförvaltningen har avsatt cirka 4 miljoner kronor de kommande tre åren för att utveckla friluftslivet på Skutberget. Detta arbete har redan påbörjats, bland annat har vi tagit bort den nedbrunna grillplatsen och ställt ut återvinningsstationer. Vi har byggt en ny grillplats på udden utanför den östra badstranden och byggt upp en grillplats istället för den som brann ned tidigare i år. Vi har även satt upp en badstege vid klipporna nedanför Skutbergsgården och lagat den slingrande gångvägen på klipporna mellan badstranden och Skutbergsgården.

Campingen på Skutberget, som ägs av First Camp Sverige AB, kommer att finnas kvar och fortsätta utvecklas.

Följande finns på Skutbergets friluftsområde idag, och allt det här ska finnas kvar:

 • Sex motions-/elljusspår för promenader/löpning/skidåkning
 • Vandringsled Skutberget-Kil
 • Utegym
 • Mountainbikebana
 • Boule
 • Bad
 • Grillplatser
 • Beachvolleyplaner
 • Discgolfbana
 • Fotbollsplaner
 • Slinga anpassad för rullstolar
 • Badramp för personer med funktionsvariationer vid stranden
 • Utomhusteaterscen (gräskullen, amfiteatern)
 • Friluftsfrämjandet
 • Hundkapplöpningsbana
 • Kajaker för uthyrning
 • Minigolfbana/äventyrsgolf
 • Camping och restaurang
 • Iläggningsramp båtar (kommer ev tas bort)

Här har vi samlat frågor och svar om utvecklingen av Skutbergets friluftsområde

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den