Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Acksjöleden

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
"
Stig som går längs en bäck.

Varning för fallande träd
Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i vandringsleden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i vandringsleden. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst. Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Tre leder

Acksjöleden består av tre olika slingor (korta leden, mellan leden och långa leden) som är cirka 3,5 kilometer, 9 kilometer och 15 kilometer långa. Slingorna utgår från Acksjöns skola. På flera platser finns rastplatser iordningställda i form av bänkar och fikabord. Leden går omväxlande på skogsstigar och grusvägar.

Djur, natur och kultur

Acksjöleden bjuder dig på vandring i en omväxlande natur och framför allt tysthet och en storslagen känsla av vildmark. Leden går genom hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och fuktiga lövskogar i olika åldrar. Den passerar små tjärnar, myrar och ett vackert odlingslandskap vid Herrån och Acksjön. Leden bjuder också på ett par platser med vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. Här finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser som torplämningar och Acksjöhyttans hyttruin.

Hitta hit

Acksjöleden ligger cirka 4 mil norr om Karlstad. Kommer du med bil från Karlstad följer du väg 63 norrut mot Molkom och Filipstad. Strax öster om Molkoms tätort svänger du norrut på väg 240 mot Hagfors. Efter cirka 3 kilometer svänger du höger mot Acksjön. Parkering finns vid Acksjöns skola som ligger centralt i den lilla byn.