Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Acksjöleden

Några kilometer norr om Molkoms tätort ligger natursköna Acksjön. Här kan du vandra längs Acksjöleden i omväxlande natur med vildmarkskänsla.

Spår av historien
Medellånga leder (4-8 km)
Långa leder (9+ km)
"
Stig som går längs en bäck.

Tre leder

Acksjöleden består av tre olika slingor (korta leden, mellan leden och långa leden) som är cirka 3,5 kilometer, 9 kilometer och 15 kilometer långa. Slingorna utgår från Acksjöns skola. På flera platser finns rastplatser iordningställda i form av bänkar och fikabord. Leden går omväxlande på skogsstigar och grusvägar.

Djur, natur och kultur

Acksjöleden bjuder dig på vandring i en omväxlande natur och framför allt tysthet och en storslagen känsla av vildmark. Leden går genom hällmarkstallskog, blåbärsgranskog och fuktiga lövskogar i olika åldrar. Den passerar små tjärnar, myrar och ett vackert odlingslandskap vid Herrån och Acksjön. Leden bjuder också på ett par platser med vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet. Här finns även flera kulturhistoriskt intressanta platser som torplämningar och Acksjöhyttans hyttruin.

Hitta hit

Acksjöleden ligger cirka 4 mil norr om Karlstad. Kommer du med bil från Karlstad följer du väg 63 norrut mot Molkom och Filipstad. Strax öster om Molkoms tätort svänger du norrut på väg 240 mot Hagfors. Efter cirka 3 kilometer svänger du höger mot Acksjön. Parkering finns vid Acksjöns skola som ligger centralt i den lilla byn.