Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Alsterdalen

Alsterdalen är ett populärt utflyktsmål. Det levande kulturlandskapet runt herrgårdarna Alster, Alstrum och Gunnerud bjuder på höga skönhetsvärden. I området finns flera trevliga vandrings- och cykelleder och ett fågeltorn.

Vackra vyer
Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
Nås med båt
Rik flora
"

Ett levande kulturlandskap

Alsterdalen som ligger öster om Karlstad och sjön Alstern är för många en välkänd plats genom Gustaf Frödings diktning. Fröding föddes på Alsters herrgård i södra delen av Alsterdalen och här finns idag en minnesutställning över skalden och ett sommaröppet café. Från herrgårdsparken bjuds på fin utsikt över Vänern.

Alsterdalen är av riksintresse för kulturmiljövården och här finns förutom Alsters herrgård ytterligare två genuina Värmländska herrgårdar, Alstrum och Gunnerud.

Vandringsleden

Vandringsleden i Alsterdalen, eller den så kallade naturstigen, är 1,2 km lång och går att börja vid Alster Herrgård eller vid Frödingstenen på andra sidan vägen från herrgårdens parkering. 

Från Alsters Herrgård kan du även gå Frödingleden.

Läs mer om Frödingleden

Cykla eller paddla kring Alsterdalen

Alstersälven är också en omtyckt kanotled så varför inte ta kajaken eller SUP-brädan?. Tar du med dig cykeln kan du prova att cykla runt sjön Alstern eller mot Kroppkärrssjön och Välsviken. På den här sidan hittar du en folder med karta som visar hur du kan cykla runt Alstern. 

Djur och natur

Kring Alstersälven finns klibbalkärr och andra naturskogslika lövskogar. Dessa miljöer är intressanta för både fåglar, svampar, mossor och lavar. Alsters gamla herrgårdspark domineras av ädla lövträd.

Vid Alstersälvens mynning i Vänern finns ett fågeltorn med utsikt över de betade strandängarna, skärgården och det livliga fågellivet. Då bävrar är vanliga i området kan du, om du har tur, få en skymt av detta skygga djur.

Hitta hit

Till Alster går flera busslinjer och med cykel kan man nå området via cykelvägar från Sjöstad, Heden eller Kronoparken. Att cykla i den norra delen av dalen och promenera längs Frödingleden i den södra delen är kanske det allra bästa sättet att upptäcka området.

För att komma till Alsterdalen med bil åker du E18 österut från Karlstad (mot Stockholm). I utkanten av Karlstad svänger du av mot Alster och följer sedan skyltarna mot Alsters herrgård där det finns parkering. Det går också att fortsätta med bil norrut längs dalgången för att nå Alsterdalen från annan plats.