Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Herrön

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. Området används flitigt av närboende och av fågelintresserade.

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
"

Ett mosaikartat våtmarksområde

Området är ursprungligen ett gammalt lertäktsområde som vallats in. Invallningen har skapat ett mosaikartat våtmarksområde med öppna vattenspeglar av varierande storlek och små öar som lockar till sig intressanta fågelarter.

Naturstigen är 1,5 kilometer lång och tar dig torrskodd runt våtmarken, förbi ett fågeltorn och fram till strandängen i väst. Naturstigen är lättpromenerad och går delvis på grus- och asfaltsväg.

Rikt fågelliv

Våtmarksområdet vid Herrön har ett rikt fågelliv med fåglar som rördrom, enkelbeckasin, sävsångare och näktergal. Längre västerut finns en värdefull strandäng som betas av kossor. Här växer kommunens största bestånd av kärrspira.

Kombinera med andra leder

Från Herrön går en ca 1 km lång naturstig som leder till Fiskartorpet där du kan fortsätta på en annan vandringsled. Fågelstudier på Herrön en tidig morgon kan med fördel också kombineras med en tur med båt ut till Jäverön.

Läs mer om vandringsled vid Fiskartorpet

Läs mer om vandringsleder på Jäverön

Hitta hit

Från Karlstad följer du E18 österut. Ta av vid avfarten mot Skattkärr och sväng sedan höger mot Jäverön. Parkering finns på vänster sida efter cirka 950 meter. Det går även att åka buss från Karlstad till Skattkärr. Närmaste busshållplats ligger vid infartsvägen mot Jäverön.

Del av naturutmaningen 2021

Den här leden ingår i naturutmaningen. Hitta bokstäver längs denna och andra leder och bilda orden vi är ute efter. Du som listar ut svaret är med i utlottningen av fina priser.

Läs mer om naturutmaningen