Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Herrön

Strax söder om Skattkärr ligger Herrön, en fin våtmark med öppna vattenspeglar, fågeltorn och en betad strandäng. Området används flitigt av närboende och av fågelintresserade.

Vackra vyer
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
"

Området är ursprungligen ett gammalt lertäktsområde som vallats in. Invallningen har skapat ett mosaikartat våtmarksområde med öppna vattenspeglar av varierande storlek och små öar som lockar till sig intressanta fågelarter.

Naturstigen är 1,5 kilometer lång och tar dig torrskodd runt våtmarken, förbi ett fågeltorn och fram till strandängen i väst. Naturstigen är lättpromenerad och går delvis på grus- och asfaltsväg. Från Herrön går en ca 1 km lång naturstig som leder till Fiskartorpet. Fågelstudier på Herrön en tidig morgon kan med fördel kombineras med en tur med båt ut till Jäverön.

Våtmarksområdet vid Herrön har ett rikt fågelliv med fåglar som rördrom, enkelbeckasin, sävsångare och näktergal. Längre västerut finns en värdefull strandäng som betas av kossor. Här växer kommunens största bestånd av kärrspira.

Hitta hit

Från Karlstad följer du E18 österut. Ta av vid avfarten mot Skattkärr och sväng sedan höger mot Jäverön. Parkering finns på vänster sida efter cirka 950 meter. Det går även att åka buss från Karlstad till Skattkärr. Närmaste busshållplats ligger vid infartsvägen mot Jäverön.