Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Högemons naturreservat

Högemons åskulle är en isälvsavlagring efter istiden, där man kan utforska de terrassformade hyllor som bildats av havets vågor. I den promenadvänliga hedtallskogen finns en markerad led med grillplatser och en kolarkoja.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
"
Hedtallskog

Naturreservatet Högemon ligger väster om Karlstad, och strax öster om Karlstads flygplats. Här finns en 20 meter hög åskulle som når 105 meter över havet och kallas Högemon. Högemon blev naturreservat på grund av åsens särskilda geologiska värden.

Flera leder

Reservatet består av promenadvänlig hedtallskog. Genom området går två markerade vandringsleder - gul led på 2,2 km och blå led som är 1,7 km. Här ansluter också leden mellan Skutberget och Kil. I området finns rastplatser, grillplatser och en kolarkoja.

En ovanlig åskulle

Åskullen har skarpa sluttningar, på östra sidan av Högemons åskulle kan du se och vandra på terrassformade hyllor som bildats av havets vågor när landet successivt höjde sig ur havet. Dessa strandterrasser är de högst belägna i denna del av Värmland och visar några av Fornvänerns tidigare nivåer.

Hitta hit

Högemon ligger 10 km nordväst om Karlstad. Från Karlstad kör du norrut mot Kil. Efter en kort sträcka på väg 61 svänger du av enligt skyltar mot Bofasterud. Följ skyltarna till reservatet vid Kärne.