Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Utsikt över gröna fält med regntunga moln längre bort

Hovlanda

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintresserade.

Ledens längd

Längd: Det finns ingen orangemarkerad led

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Fågeltorn

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Lätt

Ta dig dit

Parkering

Intresserad av

För fågelskådaren

Hovlanda har ett rikt fågelliv och området är en mycket populär rastlokal för fåglar under vår och höst. Från fågeltornet som ligger strax intill vägen har du bra utsikt över de betade strandängarna och våtmarkerna.

I området finns gott om grågäss. Andra häckfåglar i området är bland annat skäggdopping, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, mindre strandpipare, gulärla och rödbena. För dig som vill se havsörn är fågeltornet en bra observationsplats. Härifrån kan du också få syn på andra rovfåglar såsom brun kärrhök och fiskgjuse. Det norra området har tidigare varit invallat och brukats som åkermark. Nu har vallarna perforerats av bävrar och området har omvandlats till våtmark.

Våtmarken har restaurerats av Karlstads kommun i samarbete med markägaren genom att vass och starrtuvor frästs bort. Sedan år 2002 går nötkreatur och betar i området och håller strandängarna öppna. Det finns ingen orangemarkerad led.

Hitta hit

Hovlanda ligger cirka 3 mil öster om Karlstad. Kommer du med bil från Karlstad följer du E18 österut. Sväng av mot Väse och sväng höger efter Väse samhälle mot Arnön. Efter cirka 5 kilometer är du framme vid fågeltornet vid Hovlanda.

Du kanske också är intresserad av

Två skäggdoppingar i vatten

Djupdalens fågeltorn

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen. Här har både vanliga arter och en del för Karlstadstrakten mer ovanliga fåglar kunnat beskådas. Det finns ingen vandringsled.

Vandringsleder

Skogsväg

Brattforsheden

Naturen inom naturvårdsområdet Brattforsheden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Vandringsleder

Sjön Panken

Panken

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Panken omges av spännande kulturmiljö och vacker natur, och från fågeltornet kan man se många olika fågelarter.

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?