Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Hovlanda

På Arnön söder om Väse ligger Hovlanda, ett fågelrikt område som är välbesökt av fågelskådare och andra naturintresserade.

För fågelskådaren
"

Hovlanda har ett rikt fågelliv och området är en mycket populär rastlokal för fåglar under vår och höst. Från fågeltornet som ligger strax intill vägen har du bra utsikt över de betade strandängarna och våtmarkerna.

I området finns gott om grågäss. Andra häckfåglar i området är bland annat skäggdopping, sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, mindre strandpipare, gulärla och rödbena. För dig som vill se havsörn är fågeltornet en bra observationsplats. Härifrån kan du också få syn på andra rovfåglar såsom brun kärrhök och fiskgjuse. Det norra området har tidigare varit invallat och brukats som åkermark. Nu har vallarna perforerats av bävrar och området har omvandlats till våtmark.

Våtmarken har restaurerats av Karlstads kommun i samarbete med markägaren genom att vass och starrtuvor frästs bort. Sedan år 2002 går nötkreatur och betar i området och håller strandängarna öppna. Det finns ingen orangemarkerad led.

Hitta hit

Hovlanda ligger cirka 3 mil öster om Karlstad. Kommer du med bil från Karlstad följer du E18 österut. Sväng av mot Väse och sväng höger efter Väse samhälle mot Arnön. Efter cirka 5 kilometer är du framme vid fågeltornet vid Hovlanda.