Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Klarälvsbanan

Med nio mils bilfri väg på fin asfalt är Klarälvsbanan unik i sitt slag, och mycket populär bland cyklister och inlinesåkare. Banan bjuder också på intressanta naturupplevelser i skiftande landskap.

Vackra vyer
Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Långa leder (9+ km)
"
Cykel ligger i gräset vid en asfalterad cykelväg.

Klarälvsbanan sträcker sig mellan Karlstad i söder till Hagfors i norr och är nio mil lång. Hela sträckan är asfalterad och bilfri och perfekt för en cykelutflykt eller inlinestur. Banan passerar flera samhällen och det går därför bra att starta på många platser efter vägen om man vill göra en kortare utflykt. Men om du istället vill fortsätta efter nio mil så ansluter Klarälvsbanan till Klarälvsleden i Hagfors.

Klarälvsleden är en 12 mil lång led som går ända till Sysslebäck. Bitvis går denna led på grusväg varför den lämpar sig bäst för cykel eller vandring.

Natur längs banan

Utmed Klarälvsbanan finns flera besöksvärda naturområden. Ett antal av dem finns beskrivna i Naturguide Klarälvsbanan. Naturguiden finns att köpa på turistbyråerna längs Klarälvsbanan.

Historik

Klarälvsbanan som från början var en järnvägslinje anlades i slutet av 1800-talet. Järnvägslinjen var 18 mil lång och sträckte sig från Skoghall förbi Karlstad, Munkfors, Hagfors och vidare fram till Filipstad. Huvudägaren Uddeholmsbolaget gav järnvägslinjen namnet NKIJ-banan (Nordmark – Klarälvens Järnvägar). Linjen användes till att transportera råmaterial och varor som industrierna längs banan producerade. I slutet av 1980-talet började man arbetet med att plocka bort rälsen från i stort sett hela sträckan. Den enda del av rälsen som finns kvar i dag är några få kilometer mellan Hagfors och Uddeholm som används för dressinåkning.