Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Lilla Vänsberg, Tuggelite

Naturskönt beläget i Karlstads ytterområde ligger Lilla Vänsberg och Tuggelite. Här finns många fina stigar och motionsspår. Platsen gränsar till flera bostadsområden och är mycket populär bland Karlstadsborna.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Rik flora
"
Småvatten

Lilla Vänsberg är en by i ett småskaligt odlingslandskap. Området ligger cirka 5 kilometer nordväst om Karlstad centrum, i utkanten av ett före detta militärt övningsområde som hörde till det nedlagda regementet I2.

I2-området fungerar i dag som strövområde för Karlstadsborna och korsas av en mängd grusvägar och slingrande stigar. Området kring Lilla Vänsberg och det angränsande Tuggeliteområdet ligger naturskönt och har höga natur- och kulturvärden. Vid Tuggelite finns motionsspår som nyttjas flitigt både sommar och vinter.

Djur och natur

I Lilla Vänsberg ligger en mycket fin naturbetesmark dominerad av hällmarker och spridda enbuskar. På försommaren är marken i hagen översållad av mandelblom och styvmorsviol, och här betar gutefår under sommarhalvåret. I hagen ligger en damm där det finns större vattensalamander. I hagen finns också tre stora gravfält och en ensamliggande grav från järnåldern. Här finns även lämningar av Stora Vänsbergs gamla tomt med anor från 1300-talet då gården var i riddaren Agmund Haths ägo. I övrigt är landskapet omväxlande med åkrar, betesmarker, våtmarker och skogar. Här finns många fina lövskogsmiljöer med en rik fågelfauna.

Hitta hit

Om du vill åka bil till Lilla Vänsberg följer du väg 61 från Karlstad. Några kilometer efter Bergvikmotet svänger du höger vid skylt "L Vänsberg". Följ grusvägen fram till dess att du ser hagen på vänster sida. På backkrönet finns en liten parkeringsplats iordningställd. I2-området sträcker sig från Skåre och Ilanda i norr ned till Hultsberg och Våxnäs i söder och avgränsas i öst av järnvägen mot Kil och i väst av riksväg 61/62. Området har åtta entréer. Genom området kan man cykla eller promenera upp till Lilla Vänsberg. Tuggelites fritidsområde ligger högst upp på Skåreberget, cirka 8 km norr om Karlstad.