Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Malma

Malma gård i Vålberg omges av hagmarker med höga botaniska värden. Här kan du titta på spännande gravfält, gravhögar och stensättningar.

Vackra vyer
Spår av historien
Rik flora
Karta"

Hagmarkerna kring Malma gård är väl värda ett besök. Här betar får och hästar, och här finns stora grova aspar, björkar och rönnar med inslag av ädla lövträd och hassel. Under försommaren är blomsterprakten slående rik och vacker.

För den botaniskt intresserade finns en artrik hagmarksflora att studera. I hagarna finns två gravfält med 19 gravhögar, åtta stensättningar och ytterligare fyra fornlämningar. Gravarna är från järnåldern.

Hitta hit

Med bil åker du E18 västerut från Karlstad, och svänger av höger vid första skylten mot Vålberg. Passera ett mindre industriområde och första villaområdet vid Vålbergs samhälle. Sväng sedan höger in på Östra Bårumsgatan, kör över järnvägen och sväng höger igen. Följ vägen i cirka 800 meter tills du ser hagarna på båda sidor av allén upp till Malma gård. Parkera bilen innan allén börjar.

Vägbeskrivning