Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Mariebergs strandängar

På gångavstånd från Karlstads centrum ligger det fågelrika området Mariebergs strandängar. Runt strandängen finns en fin promenadstig med gömslen och två fågeltorn, varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Vackra vyer
Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
Medellånga leder (4-8 km)
För fågelskådaren
Rik flora
"

Mariebergs strandängar ligger precis utanför Naturum Värmland i Karlstads välbesökta stadspark Mariebergsskogen. Området ligger inbäddat mellan den 400-åriga tallskogen och Klarälvsdeltats våtmark och vatten. Promenadstigen runt strandängen startar vid Naturum och är cirka 3 kilometer.

Det finns flera informationstavlor utefter stigen som berättar om omgivningens natur. Stigen går delvis på spänger över strandängarna, genom strandskogen och längs Klarälven. Det finns två fågeltorn och ett gömsle utefter stigen, och här kan du spana efter många fågelarter. Från fågeltornen har du även vidsträckt och vacker utsikt över ängarna, Orrholmsviken och de södra delarna av Karlstads innerstad.

Vill du besöka Naturum så finns här en intressant utställning om Värmlands natur och ett mycket trevligt café med butik. Ytterligare ett område i Klarälvsdeltat som är lättillgängligt och särskilt värt ett besök är Knappstadviken.

Djur och natur

På sommaren hålls Mariebergs strandängar öppna av betande nötkreatur. Längs stigen växer fuktängens typiska flora i form av exempelvis fackelblomster, frossört, videört och kärrsilja. Fågellivet på strandängarna är mycket rikt, över 180 arter har observerats i området. Bland de häckande arterna kan tofsvipa och gulärla nämnas. Med utblick över området kan man se spår av områdets geologiska utveckling. Här finns flera formationer som är typiska för ett delta såsom uttorkade älvfåror, levéer, en lagunsjö och en restsjö.

Tillgänglighet

Ett av fågeltornen är handikappanpassat och ut till detta leder en handikappanpassad spång från tallskogen.

Hitta hit

Mariebergs strandängar når du enklast genom Mariebergsskogens entré. Området ligger en kilometer söder om Karlstads centrum. Hit går fina cykelvägar och såväl stadsbussar som båtbuss har hållplats utanför. Kommer du med bil via E18 till Karlstad väljer du avfart mot sjukhuset vid Klaramotet och följer skyltning mot Mariebergsskogen. Vid entrén finns det en stor parkering. Promenera genom området enligt skyltar till Naturum.