Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Molkomsmossen

Molkomsmossen ligger centralt i Molkom och erbjuder en lugn och enkel vandring i fin skogsmiljö.

Spår av historien
Bra för rullstol/barnvagn
Korta leder (0-3 km)
"

Spår från gammal torvtäkt

Vandringsleden går genom Molkomsmossen som tidigare var en torvtäkt, och spår från täkten syns tydligt runt om längs leden. Hela leden går på en bred stig som gör det enkelt att ta sig fram. Leden är ca 1,3 kilometer och du kan börja antingen vid Stationsgatan där det finns bilparkering eller längs Hagforsvägen. Leden är utmärkt med orangea ledmarkeringar som visar vart du ska och där det finns olika vägar att ta är orangea pilar uppsatta för att du inte ska gå fel.

Observera att det inte är tillåtet att elda inom området.

En led tillgänglig för alla 

Cirka 600 meter av leden är tillgänglighetsanpassad så att det är lätt att ta sig fram på den med rullstol, rullator och barnvagn. Det är en rundslinga som viker av från den längre leden och kommer tillbaka till startpunkten.

Underlaget består av stenmjöl, små broar över bäckar är 1,5 meter breda och har avkörningsskydd. Det finns också tillgänglighetsanpassade rastplatser. 

Djur och natur

Området ligger på en mosse, vilket avser en torvmark, med relativt mycket träd, mestadels björk, tall och gran. Växtlivet på mossen innefattar många växtarter som är vanliga att hitta på en mosse, bland annat skvattram, tuvull, revlummer, klotpyrola, renfana och strutbräken. I området finns även chans att se många olika typer av fåglar, exempelvis skogsduva, sidensvans, gulsparv, bergfink och brun kärrhök.

Hitta hit

Du tar dig hit genom att åka väg 63 till Molkom och svänga av vid busshållplatsen och köra in på storgatan när du kommit in i Molkom. Därefter svänger du höger i nästa korsning, och svänger sedan vänster in på stationsgatan som du följer ner tills du når bilparkeringen vid skogskanten. Du kan också ta bussen och gå av vid Molkoms busshållplats och gå ca 1 km till leden. Det går även att gå på leden vid Hagforsvägen men dit får du gå eller cykla.