Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Granskogsbacke
Granskogsbacke

Granskogsbacke

Nordbybergets naturreservat

Naturreservatet Nordbyberget ligger i Örtensjöområdet norr om Molkom. Reservatet ligger på ett av de typiska hyperitberg som omger Örtensjöarna. Den rika berggrunden bidrar till att det bland annat växer mycket blåsippor, hassel och skogstry i reservatet.

Ledens längd

Längd: Det finns ingen markerad led

Karta

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen

Läs mer hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du kanske också är intresserad av

Småvatten Vänsberg

Lilla Vänsberg, Tuggelite

Naturskönt beläget i Karlstads ytterområde ligger Lilla Vänsberg och Tuggelite. Här finns många fina stigar och motionsspår. Platsen gränsar till flera bostadsområden och är mycket populär bland Karlstadsborna.

Vandringsleder

Vattendrag med mycket stenar

Nedre Prostgårdsälvens naturreservat

Naturreservatet Nedre Prostgårdsälven utgörs av en skogsbevuxen, betad ravin kring Prostgårdsälvens nedre del. Betet har skapat en varierad skog med luckor.

Naturreservat

Vandringsleder

Magisk liten vattenspegel i granskog

Styggvrån

Naturreservatet Styggvrån är ett naturskogsområde inom storområdet Örten med mycket höga naturvärden.

Naturreservat

Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?