Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Panken

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Panken omges av spännande kulturmiljö och vacker natur, och från fågeltornet kan man se många olika fågelarter.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
För fågelskådaren
"
Solig bild över sjön Panken

Led ut till fågeltorn

En cirka 600 meter lång vandringsled leder ut till fågeltornet sydväst om Väse kyrka. Leden startar vid kyrkan där det finns parkeringsplats och informationstavla. Respektera de närboende och använd endast den markerade leden både fram och tillbaka till fågeltornet. Gå inte förbi husen. 

Rikt fågelliv

Fågellivet på strandängarna kan studeras från det fågeltorn som finns beläget i en vacker hage med gamla knotiga tallar. Kring tornet finns en rik hagmarksflora, och särskilt vackert är det här på sensommaren då ängsvädden blommar i lila. 

På våren rastar stora flockar av bland annat vadare, sångsvanar, krickor och grågäss vid sjön. Det är också många fågelarter som häckar här, såsom tofsvipa, rödbena, gulärla, häger och brun kärrhök. I ån Glumman som rinner ut i Panken finns den sällsynta fiskarten asp som i april kan ses leka i stora mängder i strömmen vid Väse kyrka.

Kulturmiljö

Kring Väse kyrka finns hela kyrkmiljön bevarad med bland annat prästgård, klockargård, hembygdsgård (tidigare tingshus och gästgiveri) och kyrkstallar. De många lämningarna och anrika byggnaderna visar tillsammans med betade hagar och strandängar på lång kontinuitet i bosättning och odlande.

Gravfält och runsten

Området kring Väse kyrka och sjön Panken är klassat som riksintresse för naturvården och kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar som järnåldersgravfälten vid Ve och här finns en av Värmlands tre runstenar. Dessa ligger alltså inte vid fågeltornet och den markerade leden. 

Hitta hit

Panken är belägen cirka 2,5 mil öster om Karlstad. Från Karlstad följer du E18 österut mot Stockholm. Sväng av E18 mot avfarten till Väse, håll vänster och följ vägen fram till Väse kyrka där parkering finns. Det går även att åka buss hela vägen fram till parkeringsplatsen. Välj buss 501 mot Kristinehamn som avgår från busstationen i Karlstad flera gånger dagligen.