Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Rävön

Rävön är en av omkring 22 000 öar och skär i Vänern. Ön är cirka 1 300 meter på längden och 150-400 meter på bredden.

Vackra vyer
Spår av historien
Nås med båt
"
grillplats med vänervy

Många branta klippor

Rävudden som är öns norra udde är obebyggd, medan öns övriga stränder till stor del är bebyggda med sommarstugor.

Rävöns västra strand kännetecknas av branta klippor och branten fortsätter även under vattenytan. Vid bryggans yttre del är det drygt 20 meter djupt. Går du över krönet till den östra stranden finns det lite flackare klippstränder. Öns inre delar är bevuxna med äldre tallskog eller blandskog.

Gravröse

På Rävuddens högsta punkt finns ett gravröse från bronsåldern. Under bronsåldern placerades gravarna ofta på berg med utsikt över vatten och det var sannorlikt de mest betydelsefulla personerna i samhället som begravdes i rösen, högar eller stensättningar.

Hitta hit

Rävön är en ö i Vänern mellan Hammarö och Jäverön. Ön går endast att nå med egen båt. Det finns två småbåtsbryggor att lägga till vid.

Position/vägbeskrivning