Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Yttre Sållaren

Yttre Sållaren är en cirka 70 ha stor ö i Arnöfjorden. Här finns en 3 kilometer lång vandringsled, värdefull natur och två fornlämningar.

Spår av historien
Korta leder (0-3 km)
Nås med båt
"

Varning för fallande träd
Var uppmärksam på döda träd i din närhet när du rör dig i vandringsleden, särskilt när det blåser. Som följd av torkan under 2018 och efterföljande barkborreangrepp är det för närvarande många granar som står och dör i vandringsleden. Döda träd, kvistar eller trädtoppar kan falla plötsligt och ljudlöst. Vi tar bort de allra farligaste träden vid rastplatser och leder efter hand. Vänligen respektera eventuella avspärrningar.

Led runt ön

Runt stora delar av ön går det en vandringsled på knappt 3 km samt att det finns ytterligare en mindre vandringsled eller avstickare på ca 600 meter som går bort mot en fornlämning.

Två fornlämningar

På yttre Sållaren finns det två fornlämningar, den ena från bronsåldern och har varit någon slags grav, numera ett röse. Den andra fornlämningen, som också är ett röse, kommer från medeltiden. Detta röse är dock en gammal odling.

Värdefull natur med gamla träd

Ön består bland annat av mosstäckta berg där det växer barrskog, framför allt tallskog. Större delen av yttre Sållarens natur anses vara så värdefull att delar av ön ör klassat som biotopskyddsområde samt nyckelbiotop. Trädens medelålder är över 120 år och det förekommer mycket döda träd som förmultnar i olika steg, vilket är värdefullt för både insekter, svampar och andra organismer. På ön finns det också morän, det är en blandad jordart som bildades under inlandsisens framfart.

Populärt för olika läger

På Yttre Sållaren bedrivs ett populärt barnkolloverksamhet sedan länge och nuförtiden används ön till både lägerverksamhet för skolklasser och konfirmationsgrupper med flera.

Hitta hit

Yttre Sållaren ligger i Arnöfjorden utanför Arnön och kan endast nås med egen båt.