Badhus och utomhusbassäng

Åtgärder Sundstabadet och simhallen i Vålberg

För Sundstabadet och Sundsta idrottshus gäller

 • Sundstabadet är inte öppet för allmänheten. 
 • Sundsta idrottshus omklädningsrum-, bastu- och allmänna mötesrum ska inte användas mellan 14/11 – 10/12. Dock ska det garanteras att det finns god tillgång till toaletter och möjlighet till handhygien.
 • Vill förening hyra lokal för träning så ska de följa råd för specialidrottsförbund (tex. Svenska simförbundet) och lokala allmänna råd.
 • Hyresgäster med kanslilokal uppmanas att inte ha/bjuda in till fysiska möten i sina kontorslokaler.
 • Sweden Bowling får själv besluta om man vill hålla öppet eller inte. Dem har inte tillgång till andra ytor än sin lokal och in-/utpassering.
 • Alla externa aktörer/arrangörer ansvarar för att återställa och garantera hygien på all utrustning som används. 

För Vålberg sim- och sporthall gäller

 • Simhallen är inte öppen för allmänheten
 • All kommunal gruppträningsverksamhet i anläggningen pausas under perioden
 • Föreningar har tillgång till förhyrda lokaler (så som atletklubb, bågskytte el dyl.), men ej till omklädningsrum och badanläggning. Dock behöver de få tillgång till toalett för verksamheten.
 • Barn- och ungdomsförvaltningen (BUF) har beslutat att inte ha simundervisning fram till årsskiftet.
 • Periodkort (månadskort) förlängs med lika lång tid som löptiden för de lokala råden.
 • Övriga värdebevis, så som presentkort, tio-kort och dylikt har förlängd med lika lång tid som löptiden för de lokala råden.

Uppdaterad den