Fotbollsplaner och idrottsplatser

Älvenäs idrottsplats

Älvenäs IP ligger strax utanför Vålberg. Här finns flera fotbollsplaner med gräs och en grusplan. Föreningen som håller till här heter Nor IK.

Uppdaterad den